Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Genopdragelsesrejser

Genopdragelsesrejser er, når børn og unge imod deres vilje – eller uden at blive spurgt – bliver sendt til, eller efterladt i, et andet land i en længere periode for at bo hos et familiemedlem eller andre.

Det kan have store personlige og psykiske konsekvenser for unge, hvis de ufrivilligt bliver sendt på genopdragelsesrejse. Formålet kan være at internalisere familiens normer.

RED Rådgivning rådgiver børn og unge, der frygter at blive sendt på en genopdragelsesrejse, eller kommer hjem efter et ufrivilligt udlandsophold. For eksempel i familiens oprindelsesland.

RED Safehouse og krisecenter giver de unge beskyttelse og et sted at være i en kortere eller længere periode.

Hotline

Hvis du er ung og har været, eller frygter at blive, sendt på genopdragelsesrejse, kan du ringe til vores hotline døgnet på 70 27 76 66 og få konkret rådgivning og vejledning.

Udrejseblanket

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udformet en udrejseblanket til unge, der frygter at blive sendt på en genopdragelsesrejse.

Blanketten skal øge danske myndigheders mulighed for at undersøge sagen, hvis den unge ikke vender tilbage til aftalt tidspunkt.

Blanketten udfyldes med så mange oplysninger som muligt. F.eks. rejsedestination, aftalt hjemrejsetidspunkt, oplysning om fly, kontaktpersoner i oprindelseslandet og i Danmark.

En udrejseblanket er ingen garanti for, at de danske myndigheder kan eller har mulighed for at hjælpe et barn eller en ung tilbage til Danmark. Heller ikke hvis de er danske statsborgere. Dette er vigtigt at få formidlet til barnet eller den unge, således at de kan nå at få hjælp inden afrejse.

Hent udrejseblanketten her.

Støtte til hjemvendte børn og unge

Børn og unge, der er kommet tilbage til Danmark efter et længerevarende udlandsophold hos familien, kan få tilbudt hjælp.

Unge under 18 år har mulighed for at få rådgivningssamtaler.

Unge over 18 år har mulighed for at blive tilbudt både rådgivningssamtaler og psykologhjælp.

Udenrigsministeriets globale vagtcenter

Unge, der frygter at deres familie er ved at planlægge et tvangsægteskab eller ønsker at sende dem på genopdragelsesrejse i udlandet, kan ringe til Udenrigsministeriets globale vagtcenter på telefon 33 92 11 12.

Læs mere her

Fagpersoner kan ringe til vores rådgivning på
70 27 76 86 alle hverdage 9 – 15.

Anonym hotline +45 70 27 76 66