Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Safehouse driver to særligt sikre krisecentre for unge og par mellem 16-30 år på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige beskyttelse og tryghed i en kortere eller længere periode.

Her tilbyder vi en helhedsorienteret indsats til unge, som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.


Målgruppen for RED Safehouse Sjælland

 • Unge mellem 16-30 år fra hele landet
 • Alle køn

Målgruppen for RED Safehouse Jylland

 • Unge mellem 16-30 år fra hele landet
 • Alle køn
 • Vi har enkelte pladser til forældre med børn

HVEM KAN IKKE BO PÅ RED SAFEHOUSE

En borger kan ikke bo på RED Safehouse, hvis pågældende har et aktivt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Vi henviser også til andre tilbud, hvis borgeren har en ubehandlet psykiatrisk diagnose eller har banderelationer.

Akutte modtagelser

Vi modtager borgere akut samt ikke-akut.

Akut kontakt

Kontakt vores nationale hotline alle årets dage, døgnet rundt: 70 27 76 66

Direkte kontakt til afdelingen på Sjælland: 55 78 20 00

Direkte kontakt til afdelingen i Jylland: 55 78 20 10


Tilbud og metoder

 • Helhedsorienteret og Empowermentbaseret
 • Akut henvendelse og visitation
 • Beskyttelse på et sikkert krisecenter
 • Risikovurdering gennem udarbejdelse af PATRIARK og Genogrammet
 • Arbejder med sikkerhedsforståelse/-adfærd og indsigt i digital sikkerhed
 • Tilgængeligt socialfagligt personale døgnet rundt
 • Kontaktteam bestående af en pædagog og en socialrådgiver
 • Arbejder med mål og udvikling gennem udviklingsmøder og handleplaner
 • Opfølgnings- og omsorgssamtaler
 • Psykologisk krisesamtale og psykoedukation
 • Mulighed for forløb med psykolog og/eller fysisk traumebehandler
 • Opmærksomhed på traumers påvirkning
 • En mentaliserende tilgang
 • Understøtter uddannelse og beskæftigelse
 • Fællesskab/netværk, struktur og dagsaktiviteter på safehouse
 • Telefonisk rådgivning (Hotline fra RED Rådgivning i ydertimer)
 • Mulighed for overgangsbolig og efterværn i forlængelse af safehouseophold
 • VISO-leverandør

KONTAKT RED SAFEHOUSE

safehouse@red-center.dk
Telefon 55 78 20 00

Postadresse:
Postbox 102
2630 Tåstrup

Læs mere om RED Safehouse på tilbudsportalen (følg link)


Mere viden om æresmotiveret vold og kontrol

Ønsker du mere viden om vores fagområde, henviser vi venligst til vores vidensbank – gå til viden (følg link)

Anonym hotline +45 70 27 76 66