Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

For fagpersoner

Møder du æresrelaterede konflikter i dit arbejde?

Arbejder du med etniske minoritetsunge, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien? Har du eller dine kollegaer behov for at styrke jeres viden om æresrelaterede konflikter?

RED Rådgivning tilbyder professionel sparring i enkeltsager såvel som foredrag, oplæg mv. om æresrelaterede konflikter og praksishåndtering heraf.

Vores rådgivning til fagpersoner har åben alle hverdage fra kl. 9 til 15 på 70 27 76 86.

 

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline 70 27 76 66
Safehouse Sjælland 45 11 78 00
Safehouse Jylland 61 93 63 28

www.redcenter.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet