Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

For fagpersoner

Møder du æresmotiveret vold og kontrol i dit arbejde?

Arbejder du med borgere, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien? Har du eller dine kollegaer behov for at styrke jeres viden om æresrelaterede konflikter?

RED Rådgivning tilbyder professionel sparring i enkeltsager og familiesager såvel som foredrag, oplæg mv. om æresrelaterede konflikter og praksishåndtering heraf.

Vores rådgivning til fagpersoner har åben alle hverdage fra kl. 9 til 15
tlf. 70 27 76 86

Du kan læse mere om de forskellige voldsformer, vi arbejder med i et æresrelateret perspektiv her (følg link)

Tilbud – alle tilbud er gratis og landsdækkende

 • National døgnåben og anonym telefonisk rådgivning (HOTLINE)
 • Online anonymiseret brevkasse
 • Chat (anonymiseret)
 • Reach – hjemmeside for unge
 • Strukturerede samtaleforløb
 • Længerevarende støttende rådgivningsforløb
 • Psykologbehandling (hør nærmere ved kontakt)
 • Fysisk traumebehandling (hør nærmere ved kontakt)
 • Familiesamtaler/dialogsamtaler
 • Udarbejdelse af risikovurderinger, PATRIARK
 • Outreach – oplæg målrettet unge i foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v.
 • Forældrerådgivning
 • Fagpersonsrådgivning
 • VISO-leverandør
 • Oplæg/undervisning målrettet fagpersoner

MERE VIDEN OM ÆRESMOTIVERET VOLD OG KONTROL

Ønsker du mere viden om æresmotiveret vold og kontrol, henviser vi venligst til vores vidensbank – gå til viden (følg link)

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet