Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

RED Center er VISO-leverandører på børn, unge og voksenområdet i æresrelaterede konflikter og tværkulturelle problemstillinger.

Se mere om Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) HER.

For fagpersoner

Møder du æresrelaterede konflikter i dit arbejde?

Arbejder du med etniske minoritetsunge, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien? Har du eller dine kollegaer behov for at styrke jeres viden om æresrelaterede konflikter?

RED Rådgivning tilbyder professionel sparring i enkeltsager såvel som foredrag, oplæg mv. om æresrelaterede konflikter og praksishåndtering heraf.

Vores rådgivning til fagpersoner har åben alle hverdage fra kl. 9 til 15 og torsdag kl. 9 til 18. Ring: 70 27 76 86

Du kan også læse mere om de forskellige konflikttyper vi arbejder med her.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline 70 27 76 66
Safehouse Sjælland 55 78 20 00
Safehouse Jylland 55 78 20 10

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet