Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Er du fagperson, og har du brug for viden eller sparring, skal du læse videre her på siden

Er du kriseramt LGBT+ person og har brug for hjælp, KLIK HER

Se mere om vores konference for fagpersoner d. 10. november, KLIK HER

VELKOMMEN TIL RED+ KRISECENTER

RED+ er et krisecenter for LGBT+ unge med æresrelaterede problematikker. Det er for alle køn i aldersgruppen 16-30 år.

RED+ åbnede dørene d. 1. februar 2022 og er det eneste LGBT+ krisecenter på Finansloven. Såvidt vides er der ingen lignende anerkendelse af målgruppens behov for et specialiseret krisetilbud i hele verden.

RED+ krisecenter driver et trygt og professionelt opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige rådgivning og tryghed i en kortere eller længere periode.

RED+ tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge af alle køn (se mere om køn her), som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.

RED+ krisecenter har én afdeling på Frederiksberg i København. RED+ tager imod beboere fra hele landet. Der er plads til 6 beboere.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig truet af familien.

Blandt medarbejdere på RED+ er der et diverst miljø, og der er plads til at være den, man er. Alle bestemmer selv hvilket kaldenavn og hvilke pronominer (se mere om pronominer her), man vil bruge, og det vil blive respekteret af alle medarbejdere.

Anonym hotline +45 70 27 76 66