Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED+ er et krisecenter for LGBT+ unge med æresrelaterede problematikker. Det er for alle køn i aldersgruppen 16-30 år.

RED+ krisecenter driver et trygt og professionelt krisecenter for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige rådgivning og tryghed i en kortere eller længere periode.

RED+ tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge af alle køn (se mere om køn her), som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.

RED+ krisecenter har én afdeling på Frederiksberg i København og tager imod beboere fra hele landet.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig truet af familien.

Blandt medarbejdere på RED+ er der et diverst miljø, og der er plads til at være den, man er. Alle bestemmer selv hvilket kaldenavn og hvilke pronominer (se mere om pronominer her), man vil bruge, og det vil blive respekteret af alle medarbejdere.

TILBUD OG METODER

 • Helhedsorienteret og Empowermentbaseret
 • Akut henvendelse og visitation
 • Beskyttelse på et sikkert krisecenter
 • Risikovurdering gennem udarbejdelse af PATRIARK og Genogrammet
 • Arbejder med sikkerhedsforståelse/-adfærd og indsigt i digital sikkerhed
 • Tilgængeligt socialfagligt personale døgnet rundt
 • Kontaktteam bestående af en pædagog og en socialrådgiver
 • Arbejder med mål og udvikling gennem udviklingsmøder og handleplaner
 • Opfølgnings- og omsorgssamtaler
 • Psykologisk krisesamtale og psykoedukation
 • Mulighed for forløb med psykolog og/eller fysisk traumebehandler
 • Opmærksomhed på traumers påvirkning
 • En mentaliserende tilgang
 • Understøtter uddannelse og beskæftigelse
 • Fællesskab/netværk, struktur og dagsaktiviteter på RED+
 • Mulighed for overgangsbolig og efterværn i forlængelse af krisecenterophold

MERE VIDEN OM ÆRESMOTIVERET VOLD OG KONTROL

Læs rapporten (2022) fra Als Research om minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov her (følg link)

Ønsker du mere viden om vores fagområde, henviser vi venligst til vores vidensbank – gå til viden (følg link)


KONTAKT RED+ KRISECENTER

 • Kontakt RED+ direkte på 55 78 60 60. Telefonen er åben kl. 9-15 mandage til torsdage og kl. 9-14 om fredagen
 • Kontakt RED+ via mail krisecenter@red-center.dk
 • Ring til vores anonyme hotline døgnet rundt på 70 27 76 66 ved akutte tilfælde

KONTAKT TIL RED CENTERS ØVRIGE AFDELINGER

Anonym hotline +45 70 27 76 66