Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Er din frihed under pres fra familien?

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol kan se ud på mange måder. I RED Center møder vi personer på tværs af alder, køn, etnicitet og religion, som oplever at være begrænsede i at leve det liv, de ønsker.

Vores mission er at udbrede kendskabet til RED Center, så alle udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, ved, at der er et sted at få gratis rådgivning og støtte – og hvis nødvendigt et sikkert sted at tage hen, hvis man er truet af familien eller har brug for et krisecenter.

Kontakt os døgnet rundt på vores hotline 70 27 76 66

⇒Chat mandage (kl. 10-14) og torsdage (kl. 14-18)

⇒Online brevkasse døgnet rundt


VI TILBYDER FOREBYGGENDE, FOREGRIBENDE OG INDGRIBENDE INDSATSER

RED Center mod æresrelaterede konflikter består af RED Rådgivning i København med landsdækkende og gratis tilbud til borgere og fagpersoner, RED Safehouse på Sjælland og i Jylland, som er særligt sikre krisecentre for unge og par samt RED+ krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ unge. Vi arbejder for at hjælpe alle ud af æresmotiveret kontrol og vold – og for at udbrede viden om æresrelaterede konflikter.

HISTORIEN BAG RED CENTER MOD ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

RED Center er en del af historien om krisecentrene i Danmark og styrkelsen af den nationale indsats mod æresrelaterede konflikter. I løbet af 1990’erne oplevede krisecentrene, at et stigende antal kvinder med etnisk minoritetsbaggrund søgte hjælp og beskyttelse. Kvinderne var udsat for vold, men de kom også med en række særlige problemstillinger såsom æresrelaterede konflikter, der involverede flere familiemedlemmer, usikkerhed om opholdsgrundlaget og et manglende netværk.

I 2002 blev Etnisk Ung etableret som en del af et samarbejde med Integrationsministeriets Udrykningshold vedrørende unge, der var udsat for tvangsægteskaber. I 2004 blev RED Safehouse etableret som et center med behandlings- og botilbud til unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der var flygtet fra deres familie på grund af æresrelaterede konflikter. Begge tilbud er løbende udviklet og udvidet og har siden 2012 varetaget indsatser hørende under den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

I 2018 samlede vi 18 års erfaring med at yde rådgivning til unge og fagpersoner fra det tidligere Etnisk Ung, som omdøbes til RED Rådgivning og 16 års erfaring med at drive et sikkert og professionelt safehouse fra RED Safehouse. RED Center dannede således et landsdækkende socialfagligt og -pædagogisk videnscenter med omfattende professionelle ressourcer i indsatsen mod æresrelaterede konflikter.

I 2022 åbnede vi RED+, Danmarks første krisecenter målrettet minoritetsetniske LGBT+ unge i aldersgruppen 16-30 år beliggende i København.

RED Center samler dermed ressourcerne i arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring æresrelaterede konflikter blandt fagpersoner, politikere og den brede offentlighed. Vi yder samtidig en bred og specialiseret tilbudsvifte til personer, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Anonym hotline +45 70 27 76 66