Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Center åbnede d. 1. februar 2022 i samarbejde med Sabaah og Als Research verdens første krisecenter for LGBT+ minoritetsetniske unge med et landsdækkende tilbud – se mere HER

Organisation og personale

RED Center mod æresrelaterede konflikter består af fire enheder – RED Rådgivning, to RED Safehouses og RED+ krisecenter. Du kan læse mere om organisationen, ledelse og personale her.

Personale

Personalegruppen i RED Center mod æresrelaterede konflikter har en differentieret og kvalificeret sammensætning af kompetencer. Personalegruppen består af både mænd og kvinder.

RED Safehouse I på Sjælland består af:

 • 1 direktør, som står for den daglige ledelse af afdelingen samt den overordnede udvikling af hele organisationen – i tæt samspil med bestyrelsen og medarbejdergruppen
 • 1 faglig leder, der har ansvar for den daglige pædagogiske ledelse og udvikling
 • 4 socialrådgivere
 • 12 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • 2 administrative medarbejdere, der står for det organisatoriske såsom regnskaber, vagtplaner og statistik til ministeriet
 • 1 konsulentansat psykolog, som yder psykologfaglig sparring i det daglige arbejde, screener alle beboere samt tilbyder krisesamtaler til beboere ved behov.
 • Et fast vikarkorps, der kan kaldes ind, når det er nødvendigt

 

RED Safehouse II i Jylland består af:

  • 1 afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
  • 2 socialrådgivere, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
  • 6 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
  • 2 faste nattevagter
  • 1 deltidsansat administrativ medarbejder, der står for det organisatoriske fx regnskaber, vagtplaner og statistik til ministeriet
  • Et fast vikarkorps, der kan kaldes ind, når det er nødvendigt

 

RED Rådgivning består af:

 • 1 afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • 3 akademiske rådgivere og 4 socialrådgivere, der varetager rådgivning, mægling, oplæg samt udviklingsopgaver og statistik til ministeriet
 • 1 administrativ medarbejder, der står for det organisatoriske såsom regnskaber og vagtplaner
 • 1 deltidsansat kommunikationsmedarbejder, der varetager interne såvel som eksterne kommunikationsopgaver

 

RED+ krisecenter består af:

 • 1 afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • 5 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • 2 faste vikarer
 • 1 socialrådgiver, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
 • 1 ph.d.-studerende

 

Ledelse

Anita Johnson
Direktør for RED Center mod æresrelaterede konflikter samt
afdelingsleder af RED Safehouse I, Sjælland.

Anita Johnson er uddannet socialrådgiver og har en kommunal lederuddannelse, en systemisk familieterapeutuddannelse, en projektleder- og konfliktmægleruddannelse samt en diplomuddannelse i ledelse. Anita Johnson har bred socialfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden. Hun har været leder for RED Safehouse siden 2007.

 

Brit Salskov
Leder af RED Safehouse, Jylland.

Brit er uddannet socialrådgiver i 2001. Hun har bred ledelsesmæssig erfaring fra forskellige jyske kommuner – primært indenfor børne-familieområdet.

 

Annelise Murakami
Afdelingsleder af RED Rådgivning.

Annelise er akademisk socialrådgiver og lektor i socialt arbejde. Hun har mange års erfaring med undervisning og praksisrettet arbejde med minoritetsforhold, børn, unge og familier.

 

Dijana Dix Omerbasic
Afdelingsleder af RED+ krisecenter.

Dijana er uddannet cand.scient.soc og har både en stærk administrativ profil og praktisk erfaring med bl.a. udsatte familier, flygtninge og minoritetsetniske LGBT+ personer. Dijana kom til Danmark i 90’erne som bosnisk flygtning og har sidenhen arbejdet både frivilligt og professionelt med særligt udsatte borgere.

 

Bestyrelsen
RED Center mod æresrelaterede konflikter har en bestyrelse, der udgør den øverste ledelse. Bestyrelsen udpeges af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Steinar Eggen Kristensen, Formand for bestyrelsen
 • Merete Amdisen, socialudvalgsformand, Ishøj Kommune
 • Henrik Møller Kastrup, direktør, Ostebørsen
 • Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi
 • Susanne Eide Clausen, selvstændig (cand.jur.)
Anonym hotline +45 70 27 76 66