Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Organisation

RED Center mod æresrelaterede konflikter består af fire enheder:


Organisationsdiagrammet er vejledende. 


Personale

Personalegruppen i RED Center mod æresrelaterede konflikter har en differentieret og kvalificeret sammensætning af kompetencer.

Direktør

Øverste ledelse består af direktøren, som står for den overordnede udvikling af hele organisationen i tæt samspil med bestyrelsen og medarbejdergruppen.

Sekretariat

Sekretariatet varetager administrative arbejdsopgaver samt arbejdsopgaver omhandlende IT og intern/ekstern kommunikation på tværs af organisationen.

 • Administrative medarbejdere
 • Data- og vidensmedarbejder
 • IT sikkerhedsmedarbejder
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Studentermedarbejder

RED Safehouse på Sjælland og i Jylland

 • Afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • Faglig leder, der har ansvar for den daglige pædagogiske ledelse og udvikling
 • Socialrådgivere, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
 • Socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • Konsulentansat psykolog, som yder psykologfaglig sparring i det daglige arbejde, screener alle beboere samt tilbyder krisesamtaler til beboere ved behov.
 • Nattevagter
 • Et fast vikarkorps

RED Rådgivning

 • Afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • Akademiske rådgivere og socialrådgivere, der varetager rådgivning, mægling, oplæg samt udviklingsopgaver og statistik til ministeriet

RED+ Krisecenter

 • Afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • Socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • Socialrådgiver, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
 • Ph.D.-studerende, som forsker i minoritetsetniske LGBT+ personers sundhed og trivsel
 • Et fast vikarkorps

Ledelse

 

Anita Johnson 
Direktør for RED Center mod æresrelaterede konflikter.

Anita Johnson er uddannet socialrådgiver og har en kommunal lederuddannelse, en systemisk familieterapeutuddannelse, en projektleder- og konfliktmægleruddannelse samt en diplomuddannelse i ledelse. Anita Johnson har bred socialfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden. Hun har tidligere været leder for RED Safehouse, Sjælland.

 

 

Karin Øgaard Petersen (konstitueret leder)   
Leder af RED Safehouse, Sjælland.

Karin har erfaring som tilsynskonsulent i forbindelse med driftsorienteret tilsyn af opholdssteder, botilbud, krisecentre, forsorgshjem m.m. samt ledelse indenfor psykiatri og kommunale tilbud.

 

 

Brit Salskov 
Leder af RED Safehouse, Jylland.

Brit er uddannet socialrådgiver. Hun har bred ledelsesmæssig erfaring fra forskellige jyske kommuner – primært indenfor børne-familieområdet.

 

 

Tilde Fynbo 
Leder af RED Rådgivning.

Tilde er uddannet socialrådgiver. Hun startede i RED Center med opstart af RED+. Tilde har arbejdet med ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen og har bred erfaring fra primært kvindekrisecentre.

 

 

Dijana Dix Omerbasic 
Afdelingsleder af RED+ krisecenter.

Dijana er uddannet cand.scient.soc og har både en stærk administrativ profil og praktisk erfaring med bl.a. udsatte familier, flygtninge og minoritetsetniske LGBT+ personer. Dijana kom til Danmark i 90’erne som bosnisk flygtning og har sidenhen arbejdet både frivilligt og professionelt med særligt udsatte borgere.


Bestyrelsen

RED Center mod æresrelaterede konflikter har en bestyrelse, der udgør den øverste ledelse. Bestyrelsen udpeges af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Steinar Eggen Kristensen, Formand for bestyrelsen
 • Henrik Møller Kastrup, direktør, Ostebørsen
 • Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi
 • Susanne Eide Clausen, selvstændig (cand.jur.)
 • Ulla Steno Bang, medarbejderrepræsentant
Anonym hotline +45 70 27 76 66