Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Organisation og personale

RED Center mod æresrelaterede konflikter består af tre enheder – RED Rådgivning og to RED Safehouses. Du kan læse mere om organisationen, ledelse og personale her.

Ny ledig stilling som pædagogisk medarbejder på RED II. Læs mere her

Personale

Personalegruppen i RED Center mod æresrelaterede konflikter har en differentieret og kvalificeret sammensætning af kompetencer. Personalegruppen består af både mænd og kvinder.

RED Rådgivning består af:

 • 1 afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • 1 AC-rådgiver og 5 socialrådgivere, der varetager rådgivning, konfliktmægling, oplæg samt udviklingsopgaver og statistik til ministeriet
 • 1 administrativ medarbejder, der står for det organisatoriske såsom regnskaber og vagtplaner
 • 1 deltidsansat kommunikationsmedarbejder, der varetager interne såvel som eksterne kommunikationsopgaver

RED Safehouse I på Sjælland består af:

 • 1 direktør, som står for den daglige ledelse af afdelingen samt den overordnede udvikling af hele organisationen – i tæt samspil med bestyrelsen og medarbejdergruppen
 • 1 faglig leder, der har ansvar for den daglige pædagogiske ledelse og udvikling
 • 4 socialrådgivere
 • 12 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • 2 administrative medarbejdere, der står for det organisatoriske såsom regnskaber, vagtplaner og statistik til ministeriet
 • 1 konsulentansat psykolog, som yder psykologfaglig sparring i det daglige arbejde, screener alle beboere samt tilbyder krisesamtaler til beboere ved behov.
 • Et fast vikarkorps, der kan kaldes ind, når det er nødvendigt

RED Safehouse II i Jylland består af:

 • 1 afdelingsleder, der står for den daglige ledelse og drift
 • 2 socialrådgivere, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
 • 6 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene
 • 2 faste nattevagter
 • 1 deltidsansat administrativ medarbejder, der står for det organisatoriske fx regnskaber, vagtplaner og statistik til ministeriet
 • Et fast vikarkorps, der kan kaldes ind, når det er nødvendigt

Ledelse

Anita Johnson
Direktør for RED Center mod æresrelaterede konflikter samt
afdelingsleder af RED Safehouse I, Sjælland.

Anita Johnson er uddannet socialrådgiver og har en kommunal lederuddannelse, en systemisk familieterapeutuddannelse, en projektleder- og konfliktmægleruddannelse samt en diplomuddannelse i ledelse. Anita Johnson har bred socialfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden. Hun har været leder for RED Safehouse siden 2007.

Lion Rokx
Afdelingsleder af RED Safehouse II, Jylland.

Lion Rokx er uddannet socialpædagogisk rådgiver fra Maastricht i Holland og har ledelseserfaring fra socialpsykiatri og krisecenter. Lion Rokx har igennem mange år arbejdet med æresrelaterede konflikter, blandt andet i Etnisk Konsulentteam samt som konsulent i Integrationsministeriet, hvor han blandt andet var projektleder for ’Dialogkorpset om Æresrelaterede konflikter’.

Bestyrelsen
RED Center mod æresrelaterede konflikter har en bestyrelse, der udgør den øverste ledelse. Bestyrelsen udpeges af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Steinar Eggen Kristensen, arbejdsmarkedsdirektør, Randers kommune (Formand)
 • Merete Amdisen, socialudvalgsformand, Ishøj kommune
 • Henrik Møller Kastrup, direktør, Ostebørsen
 • Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi
 • Susanne Sehestedt Clausen, vicedirektør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Anonym hotline +45 70 27 76 66