Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud, hvor du kan få gratis og professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi rådgiver unge, voksne, pårørende, forældre og fagpersoner, der enten oplever eller arbejder med æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Vi mener, at alle har ret til et liv uden pres og trusler, og den overbevisning danner grundlaget for vores arbejde.


Er du udsat for kontrol eller vold?

Er du udsat for kontrol eller vold fra din familie eller nære netværk på grund af din families regler, normer eller ære, kan du tale med os om din situation. Det er gratis, og du kan altid vælge at være anonym.
Du kan også ringe, hvis du er i tvivl, om du oplever vold og kontrol.
Læs mere om vores tilbud (følg link). 

Er du mellem 15-30 år og vil vide mere om æresmotiveret vold og kontrol, kan du også besøge vores hjemmeside for unge red-reach.dk

Kontakt os døgnet rundt alle årets dage på tlf. 70 27 76 66


For fagpersoner

RED Rådgivning vidensdeler med fagpersoner og tilbyder kurser og workshops om æresrelaterede temaer i hele landet. Vi yder også sparring i enkeltsager og familiesager. Vores rådgiverteam har socialfaglige og akademiske baggrunde og er specialiseret i rådgivning og mægling i æresrelaterede konflikter.
Læs mere om vores tilbud (følg link).

Kontakt os alle hverdage fra 9-15 på tlf. 70 27 76 86


For forældre

Vi tilbyder en særlig rådgivning for forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever udfordringer med deres børn på grund af kulturforskelle og modstridende ønsker og forventninger til livet

Læs mere om forældrerådgivning her (følg link).

Kontakt os alle hverdage fra 9-15 på tlf. 70 27 03 66


KONTAKT RED RÅDGIVNING

raadgivning@red-center.dk
Telefon til sekretariatet: 55 78 20 20

Rådgivning for borgere

Hotline telefon 70 27 76 66 (åben døgnet rundt alle årets dage)

Skriv til den anonyme chat eller brevkasse (følg link)

Rådgivning for fagpersoner

Telefon 70 27 76 86 (alle hverdage kl. 9-15)

Forældrerådgivningen

Telefon 70 27 03 66 (alle hverdage kl. 9-15)

Skriv til den anonyme chat eller brevkasse (følg link)


HISTORIEN BAG

I RED Rådgivning har vi mange års erfaring med at rådgive og vejlede unge, voksne,  pårørende, forældre og fagpersoner om æresrelaterede konflikter. Vores rådgivning så dagens lys i 2002, dengang under navnet Etnisk Ung. Siden etableringen har antallet af henvendelser været støt stigende. I dag ringer mere end 1400 personer om året til vores hotline for at få rådgivning om eksempelvis tvangsægteskab, dobbeltliv, mødomsmyten m.m.

RED Rådgivning er finansieret af Finansloven med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Vi er en del af RED Center imod æresrelaterede konflikter. Læs mere om historien bag RED Center her (følg link)


MERE VIDEN OM ÆRESMOTIVERET VOLD OG KONTROL

Ønsker du mere viden om æresmotiveret vold og kontrol, henviser vi venligst til vores vidensbank –gå til viden (følg link)

Anonym hotline +45 70 27 76 66