Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Religiøse vielser

Der kan være mange grunde, når nogle indgår et religiøst ægteskab. Nogle ønsker selv at blive religiøst viet, fordi det er vigtigt for deres egen skyld – andre lader sig blive det på baggrund af pres fra familie eller netværk. Nogle vælger også at blive religiøst viet for at legitimere deres forhold. For mange har den religiøse vielse en større betydning end en borgerlig vielse på rådhuset.

Religiøse vielser uden borgerlig gyldighed er en religiøs handling, der efter dansk ret ikke er juridisk gyldig. Afhængig af den konkrete trosretning, kan en religiøs vielse foretaget i udlandet godt være gyldig i andre lande. Men det er den ikke i Danmark.

Nogle par vælger, ud over den religiøse vielse, at indgå et borgerligt ægteskab – eksempelvis på rådhuset. Rent juridisk er det så den borgerlige vielse, der er gyldig.

Skilsmisse

Alle har ret til at blive juridisk skilt, hvis de ønsker det. I et religiøst ægteskab kan kvinden dog opleve, at hun ikke har samme ret til skilsmisse, som manden har. For nogle kvinder betyder dette, at de er afhængige af, at deres mand accepterer deres ønske om skilsmisse, før det kan blive til virkelighed. Nogle kvinder oplever, at manden modsætter sig kvindens ønske og fastholder hende i ægteskabet mod hendes vilje.

Kvinden kan forsøge at få opbakning fra familien, som i nogle tilfælde kan tale med hendes mand, og få ham til at gå med til en skilsmisse. Andre gange er det familien, der presser på, for at hun skal blive i ægteskabet, evt. for at opretholde et omdømme.

Livet efter en skilsmisse kan for disse kvinder være præget af en følelse af, at alles øjne hviler på dem. Der kan være sladder og social kontrol. Nogle oplever ensomhed pga. udstødelse fra familien. Nogle oplever, at manden presser på for at genetablere et forhold.

Kendskab til rettigheder

Der kan meget være langt fra, juridisk set at have rettigheder via dansk og international lovgivning, til faktisk at have fordel af denne retssikkerhed. Som følge af familiens indflydelse og det kollektive pres, mange kvinder oplever, er det ikke altid muligt at kræve skilsmisse. Nogle kvinder er heller ikke selv klar over, hvilke rettigheder, de reelt har i forhold til dansk lovgivning.

Derfor er det vigtigt, at kvinder bliver oplyst om deres rettigheder. Det er også vigtigt at de får hjælp til at afdække deres handlemuligheder, samt bliver støttet i at afklare konsekvenserne af de valg, de træffer. På den måde bliver kvinderne klædt på til at træffe beslutninger ud fra et nuanceret sortiment af muligheder, når de skal træffe et valg om deres fremtid.

Er du ung, kan du få mere viden via red-reach.dk. Du kan også få rådgivning via brevkasse eller via vores anonyme chat. Du kan også ringe døgnet rundt til vores hotline – på 70 27 76 66.

Anonym hotline +45 70 27 76 66