Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Dobbeltliv

Stress, angst og depression er blot nogle af konsekvenserne ved at leve dobbeltliv. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner er opmærksomme på, hvorvidt unge har parallel livsførelse.

Langt de fleste unge med æresrelaterede konflikter, som RED Rådgivning gennem årene har været i kontakt med, lever en eller anden form for dobbeltliv. Dobbeltlivet er typisk et redskab til at navigere i spændingsfeltet mellem deres egne ønsker og behov, og familiens forventninger og krav.

Her bliver dobbeltlivet dermed en overlevelsesstrategi. Det bliver en metode til at skabe et frirum. Et frirum hvori den unge i hemmelighed kan nyde friheden til at udleve nogle – i familiens øjne – forbudte ting.

Mange af de unge fortæller, at deres dobbeltliv medfører med løgne, der konstant skal opfindes, holdes adskilt og passe ind andre fortællinger. Konsekvensen kan være en følelse af dyb splittelse og forvirring. Nogle unge oplever afpresning fra venner, der truer med at afsløre deres dobbeltliv. På samme tid skal de håndtere det konstante pres og kaos, som dobbeltlivet medfører. De lever med angst for, at dobbeltlivet opdages – og ikke mindst med angst for konsekvenserne.

To verdener

De unge føler sig ofte ’splittede og klemte’ mellem to kulturer. De lever med dårlig samvittighed over at ønske noget, som de ved, vil såre deres familie. De unge er prægede af en række kulturelle og sociale normer fra forældrenes side. Herunder normer om ære og skam, vigtigheden af familiens omdømme, samt familiens behov for at styre og kontrollere børnene til at følge disse normer.

Samtidig mødes de af samfundet med krav om at være individer med egne holdninger. Dette skal forenes med familiens ønsker og forventninger om, at de indordner sig efter deres definition af det rigtige liv. Disse modstridende krav til de unge medfører ofte en følelse af aldrig at være god nok – uanset hvilken af de to verdener, man bevæger sig i.

At være del af en minoritet overfor en majoritet, kan samtidig sætte den unge i klemme imellem de kulturelle forskelle. Disse kan fremstå som barrierer, som den unge kun kan overkomme ved at adskille de to liv og derved forsøge at leve op til forventningerne på begge sider. Således kan den unge blive presset til at leve én tilværelse sammen med familien samtidig med en anden tilværelse, hvor de forsøger at passe ind i majoritetens normer, og leve et normalt dansk ungdomsliv.

En ung har beskrevet det således:

Jeg kender mange, der lever et dobbeltliv. Et liv derhjemme – og et
andet når de er ude. Derhjemme er man lydig, opvartende og
smilende. Ude er man i front, hvad angår holdninger og meninger. Er
altid på, er god til at få venner og være med i diskussionerne. Det må
man aldrig derhjemme. Man kan sammenligne det lidt med, når man
skifter tøj. Derhjemme har man meget fint og respektabelt tøj på
– når man er ude, er det godt, hvis tøjet er meget mere farverigt og festligt.

Psykiske konsekvenser

En af konsekvenserne ved hele tiden at skulle finde på historier kan være, at de unge mister overblikket over, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. I næsten alle sammenhænge vil den unge nemlig operere med en blanding af sande historier og løgne. Det er krævende fordi det er afgørende at huske, hvilke historier der hører til i hvilke sammenhænge. De unge oplever et massivt pres ved hele tiden at skulle passe på ikke at få afsløret selv de mindste detaljer, så deres historier virker utroværdige.

En nærmest uundgåelig konsekvens af dette pres er, at den unge rammes af stress. Symptomerne kan være alt fra hjertebanken, glemsomhed, søvnproblemer, samt indlærings- og koncentrationsbesvær. Dette kan give store problemer for de unge i forhold til deres studier. Hvor studiet/skolen på den ene side er et frirum, og en flugt fra en presset hverdag, er det samtidig svært at holde tankerne på afstand, når de er på studiet. Ligesom stress, bliver angst ofte nærmest et grundvilkår i de unges liv. Angst og usikkerhed omkring, hvad familien vil gøre, hvis de bliver afsløret, kan fastholde dem i situationen i årevis.

Føler sig forkerte

De unge kan på grund af deres egne værdier føle sig som forkastelige og værdiløse mennesker, fordi de i familiens, netværkets – og måske egne – øjne har gjort noget forkert og forbudt. Dette er en psykologisk belastende byrde, der for nogle er meget tung at bære. De unge ved, eller tror, at familien vil betragte deres ønsker og behov som forkerte, forbudte og vanærende. Dette lukker vejen for dialog og forhandling om, hvordan den unges fremtid skal se ud.

Dobbeltliv kan medføre fortrydelse og skyldfølelse over at have gjort det forbudte, samt en kulsort samvittighed overfor familien. Derved kan der opstå et stærkt selvhad. Mange af de unge har internaliseret de værdier, de er opdraget med, selv om de aktivt gør oprør imod dem. Hvis den unge har haft en hemmelig kæreste og et dobbeltliv med vedkommende, betyder det ikke nødvendigvis, at de føler, at det er noget normalt, naturligt eller noget, de har ret til.

Derudover kan kæresteforhold være problematiske. En af følgerne ved at leve et dobbeltliv kan nemlig være, at man har svært ved at indgå i sociale relationer. Dette gælder også i forhold til kærester. Man kan have svært ved at sætte grænser og svært ved at knytte sig tæt til andre. Man kan ligeledes have svært ved at være kritisk overfor, om kæresteforholdet forløber sundt og godt.

Hvis du er ung, kan du også læse om dobbeltliv via red-reach. Du kan også få gratis støtte og rådgivning hos os. Du kan henvende dig anonymt til vores døgnåbne hotline 70 27 76 66. Du kan også henvende dig via online brevkasse eller chat.

Anonym hotline +45 70 27 76 66