Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Fysisk vold

Fysisk vold er ofte kendetegnet ved slag, spark, skub, angreb med genstande/ kniv og evt. andre våben og kvælningsforsøg, som påfører fysisk smerte og skade på den udsatte. Begrebet dækker også over, hvis offeret bliver holdt isoleret, fastholdt, spærret inde, eller forhindret i at spise eller sove.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed skønner, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold (Lev uden vold 2018).

Mange af de unge og voksne, som henvender sig til RED Center for at få rådgivning/ophold har været udsat for fysisk vold. Andre er opvokset i et hjem, hvor den fysiske vold har været en del af dagligdagen. Der kan f.eks. have været vold imellem forældrene eller vold udøvet imod andre søskende.

En tilværelse med vold kan medføre traumer, samt psykiske og fysiske skader. Alle former for vold er forbudt iflg. dansk lovgivning.

RED Center beskæftiger sig kun med den fysiske vold, der forekommer i æresrelaterede konflikter. Her er ét af kriterierne, at der skal være 3 eller flere personer indblandet i situationen, hvor den fysiske vold er forekommet.

Hvis du, eller en du kender, har været udsat for fysisk vold, kan du søge hjælp via RED rådgivning. Du kan ringe anonymt til vores døgnåbne hotline på 70 27 76 66. Eller du kan henvende dig via chat eller brevkasse.

Hvis du er ung og interesseret i at læse mere om emnet, kan du besøge red-reach.dk.

Anonym hotline +45 70 27 76 66