Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Stalking

Stalking er betegnelse for en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane. Varigheden kan variere i alt fra nogle uger op til flere år.

For at uønsket kontakt kategoriseres som stalking, skal der være tale om at henvendelserne bliver ved, og at der tegner sig et systematisk mønster. Henvendelsernes indhold kan være alt fra kærlighedserklæringer til trusler om vold (Socialstyrelsen 2018).

I RED Centers sager optræder stalking ofte i forbindelse med andre former for negativ social kontrol. Stalkingen praktiseres af familie og det udvidede netværk, nationalt såvel som transnationalt.

Ved konkret stalkingsager kontakter RED Center Dansk Stalking Center, som kan tilbyde specialiseret rådgivning, psykologbistand og samarbejde med relevante myndigheder.

Hvis du er ung, kan du læse mere om denne og andre former for psykisk vold via red-reach.dk. Du kan også få gratis støtte og vejledning hos os, hvis du er udsat for æresmotiveret overvågning. Du kan anonymt kontakte vores døgnåbne hotline 70 27 76 66. Eller du kan henvende dig via vores chat eller online brevkasse.

Anonym hotline +45 70 27 76 66