Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Seksuel vold

Seksuel vold er seksuelle handlinger, som den udsatte direkte eller indirekte tvinges til at udføre. Det kan f.eks. være forsøg på voldtægt, seksuel beføling eller at få overtrådt sine seksuelle grænser mentalt såvel som fysisk. Ligesom de øvrige voldsformer kan denne form for vold være meget krænkende og bruges til at opnå kontrol over et andet menneske (Lev uden vold 2018).

RED Center betragter seksuel vold som en krænkelse af de unges “intime medborgerskab”. Begrebet om intimt medborgerskab er fremsat af sociolog Ken Plummer, og refererer til hvorvidt man besidder kontrol eller råderet over sin krop, sine følelser og relationer. Denne råderet er netop hvad der krænkes ved seksuel vold.

Samtykkelovgivningen

Den 17. december 2020, vedtog Folketinget en ny samtykkelovgivning, som også har stor betydning for unge i æresrelaterede konflikter. Ifølge den nye samtykkelovgivning, er det pr. 1. januar 2021 strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. Tidligere var der ikke i lovens forstand tale om en voldtægt, hvis den ene part ikke sagde aktivt nej til sex. Det blev først karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden anvendte eller truede med vold, eller hvis offeret var ude i stand til at modsætte sig voldtægten (Justitsministeriet 2020).

Den nye samtykkelovgivning betyder således, at samfundets opfattelse af, hvad der er en voldtægter blevet ændret. Erfaringer fra RED Center viser, særligt piger/kvinder i målgruppen kun i meget lille grad har selvbestemmelse over egen krop. For nogle betyder det, at de f.eks. ikke har ret til at sige nej til sex, hvis deres ægtefælle eller partner kræver det. Flere oplever dermed at blive udsat for gentagne seksuelle overgreb gennem mange år, ganske enkelt fordi de ikke har mulighed for at sige fra.

Erfaringerne viser ydermere, at der i nogle miljøer er en generel opfattelse af, at sex primært skal tilfredsstille manden. I denne kontekst oplever kvinderne for det meste ikke, at sex er noget, de har ret til at nyde. Det seksuelle rum bliver dermed et sted, hvor kvinden skal præstere i forhold til mandens forventninger. Dette kan føre til at kvinder oplever at få overskredet egne grænser i forsøget på at leve op til mandens seksuelle behov og krav.

Den nye samtykkelovgivning er således afgørende for piger/kvinder i disse miljøer. Det er fra 2021 blevet strafbart for deres ægtefælle/partner at have samleje uden deres samtykke. Loven betyder, at de i samfundets øjne har ret til at sige nej til sex. De har ret til at bestemme over egen krop.

Er du udsat for seksualiseret vold?

Er du, eller har du været, udsat for seksuel vold eller seksuelt krænkende adfærd? RED Rådgivning tilbyder gratis, anonym rådgivning til unge, der er udsat for æresmotiveret vold og kontrol.

Du kan ringe anonymt til vores døgnåbne hotline på nummer 70 27 76 66. Du kan også henvende dig via vores chat eller vores online brevkasse.

Hvis du er ung kan du også lære om emnet via red-reach.dk.

Anonym hotline +45 70 27 76 66