Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

FAKTA OM KØNSKRANSEN

Der er en stor, udbredt uvidenhed om kønskransen (tidligere kaldet mødom). Her kan du som fagperson erhverve dig faktuel viden om kønskransen. Hvis du er ung, kan du også læse her.

KØNSKRANSEN ER IKKE EN LUKKET HINDE

Kønskransen er ikke, som mange tror, en aflukket hinde, som blokerer indgangen til skeden, og som sprænger ved første samleje. Kønskransen er derimod en cirkelformet elastisk slimhinde, der ligger som en krans rundt om indgangen til skeden, og som kvinder har hele livet igennem. Der er en eller flere åbninger i kønskransen, så menstruationsblodet kan komme ud.

DE FLESTE KVINDER BLØDER IKKE VED FØRSTE SAMLEJE

Forskning viser, at under halvdelen af alle kvinder bløder ved første samleje. Det er således en myte, at alle kvinder bløder første gang, de har sex.

De kvinder, der rent faktisk bløder under første samleje, kan bløde af flere årsager. Slimhinden er elastisk, men der kan opstå rifter i den, som medfører en blødning. Der kan også opstå en blødning ved, at et lille blodkar sprænger i skeden.

MAN KAN HVERKEN SE ELLER MÆRKE OM EN KVINDE ER JOMFRU

Ligesom den ubrudte jomfruhinde er en myte, er det også en myte, at en mand kan se eller mærke, om en kvinde er jomfru. Heller ikke en gynækolog kan se eller mærke, om en kvinde tidligere har haft samleje.

FORBUD MOD KONSTRUKTION AF KUNSTIG HINDE

Det er siden juli 2019 forbudt for læger i Danmark at udføre operationer på kvinder, der har til formål at konstruere en kunstig jomfruhinde, jf. § 72 i autorisationsloven.

I andre lande er det dog fortsat lovligt, og i nogle lande er det normal praksis, at læger udfører disse operationer. Men en operation er ingen garanti for blødning. Et kirurgisk indgreb indebærer i øvrigt altid risici i form af eksempelvis infektion, følgevirkninger af bedøvelsen, dårlig sårheling, blodansamlinger og ar.

PROBLEMERNE FORTSÆTTER EFTER BRYLLUPSNATTEN

Når kvinder benytter sig af alternative løsninger for at skaffe blod på bryllupslagenet, så bliver der samtidig holdt liv i myten om, at alle jomfruer bløder, første gang de har samleje. Presset, forventningerne og forestillingen om den ærbare, uberørte brud opretholdes.

Hvis den unge kvinde oplever et pres hjemmefra pga. traditioner og forventninger, ændres det ikke af, at der er blod på bryllupslagenet, eller af at hun får en operation. Presset og forventningerne kan fortsætte i ægteskabet og for de kommende generationer. Det er derfor vigtigt at aflive mødomsmyten.

VI KAN RÅDGIVE OG VEJLEDE

En ung kvinde, der frygter repressalier, hvis hun ikke er jomfru ved indgåelse af ægteskabet, har brug for hjælp. Tal med den unge og fortæl, at hun kan henvende sig anonymt til vores brevkasse eller ringe til os på vores hotline: 70 27 76 66.

HVIS DU VIL VIDE MERE:

  •  Se videoer med fakta om kønskransen og download foldere med viden om kønskransen: www.myten.dk 
  • ”Mødommen” af retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og jordemoder Gry Stevens Senderovitz
  • ”Glæden med skeden” af Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl
  • Læs eksempler på spørgsmål fra unge her.
Anonym hotline +45 70 27 76 66