Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Æresmotiveret vold og kontrol adskiller sig blandt andet fra andre typer af vold ved at være:

  • Planlagt
  • Kollektivt organiseret
  • Til dels accepteret af familien, den udvidede familie og af netværket

Der er ofte tale om en bred vifte af konflikter og problemstillinger, som er knyttet til familiens ære og normer. Voldsudøvelsen, der knytter sig til æresrelaterede konflikter kan komme til udtryk i mange former, f.eks. som psykisk vold eller fysisk vold. Udøvelsen af denne type vold kan også involvere eksempelvis en mor, bror, far, svigermor, andre familiemedlemmer samt bekendte fra f.eks. ens oprindelige område.

Æresmotiveret vold kan komme til udtryk, når en ung eller voksen overtræder gældende traditioner og/eller normer for, hvad anses som god og korrekt opførsel i den nære familie og/eller i netværket. Det kan være forskelligt fra familie til familie, hvad der opleves som ærekrænkende adfærd, men overordnet optræder æresmotiveret vold og kontrol i familier og samfund, hvor patriarkalske normer og heteronormativ adfærd dominerer og anses som det eneste legitime.

Volden indgår dermed som en afgørende regulerende mekanisme, der har til formål at styre og kontrollere menneskers adfærd i overensstemmelse med de normer, regler for adfærd og værdier, der anses for passende og korrekte, således at familiens ære kan opretholdes (Efter Janssen, J. 2019, Holland).

Den æresmotiverede vold er ligeledes karakteriseret ved, at der er tre parter:

  • offeret
  • de udførende (bemærk flertalsform)
  • de, der er vidende om volden (publikum)
    (Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen 2011:31-32)

    Hvis du er ung og du – eller én du kender – oplever at stå i en æresrelateret konflikt, kan du få mere viden via red-reach.dk. Du kan til enhver tid kontakte RED rådgivning på telefon, via brevkasse eller via vores anonyme chat. Vores rådgivere har erfaring med æresrelaterede konflikter, og står klar på vores hotline døgnet rundt – på 70 27 76 66.

Anonym hotline +45 70 27 76 66