Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Psykisk vold

Psykisk vold dækker over alle de måder, hvorpå en person kan skade, skræmme, krænke, styre, intimidere og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel, som ikke manifesterer sig fysisk.

Psykisk vold kan for eksempel bestå af:

  • Direkte trusler
  • Nedvurderende og ydmygende adfærd
  • Kontrol og isolation.
    (Socialstyrelsen 2018)

Psykisk vold kan også være at skabe splid mellem den, der bliver udsat for vold og personens familie og/eller venner. Psykisk vold kan også komme til udtryk når en partner, et familiemedlem, eller hele familien, er voldsomt dominerende eller kontrollerende.

I nogle æresrelaterede konflikter bliver den psykiske vold udøvet af hele det minoritetsetniske lokale netværk omkring den unge, og kommer til udtryk som negativ social kontrol. Drenge kan være opdraget til på samme tid at kontrollere og blive kontrolleret. Her kan man sige, at de indgår i en dobbeltrolle, hvor de både er offer for, og udøver af, negativ social kontrol. Piger kan indgå i en lignende dobbeltrolle, hvor de i bytte for egen frihed kan medvirke til streng regulering af søskendes forhandlinger om frihed.

De fleste mænd og kvinder, der søger hjælp på et krisecenter, har været udsat for psykisk vold. Ofte har de levet med volden i mange år, uden at få den rette hjælp. Dette skyldes blandt andet, at den psykiske vold har udviklet sig over flere år, og kan være svær at få øje på.

En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, at 2,5% af den danske befolkning mellem 16-64 år har været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år før undersøgelsen (VIVE 2018).

Effekter af psykisk vold kan sidestilles med terror

Mange af de unge, vi møder i RED Center, fortæller om konstant overvågning. Det kan være af deres telefon og deres profiler på sociale medier, af deres computere, i skolen mv. Nogle fortæller, at de i hjemmet har oplevet at få døren til deres værelse taget af.

Endvidere fortæller nogle af de unge også, at deres familier kan finde på at straffe dem, ved at ekskludere dem fra familie-fællesskabet i hjemmet.

Dette er en form for psykisk vold, som ofte overses. De unge beskriver, hvordan forældre og/eller søskende ikke taler til dem i uger eller måneder. De bliver ignoreret, hvis de f.eks. viser sig i stuen eller i køkkenet. At opholde sig i et hjem, hvor ens familiemedlemmer opfører sig som om, man ikke eksisterer, er meget psykisk belastende. Den sociale isolation og eksklusion svarer til at være ‘socialt død’.

Psykisk vold betyder, at man lever i konstant årvågenhed og orientering mod det uforudsigelige miljø, man er del af. Derfor effekterne af, at være udsat for psykisk vold, sidestilles med terror. Terror er karakteriseret ved at leve i frygt og at være i konstant alarmberedskab. Krop og sind er på overarbejde med konstante forestillinger om, hvad der kommer til at ske, men uden at vide det, og uden at have indflydelse på situationen.

Hvis du er ung kan du få mere viden via red-reach.dk. Du kan til enhver tid tale anonymt med en rådgiver via vores hotline: 70 27 76 66. Du kan også kontakt os via brevkasse eller chat.

Anonym hotline +45 70 27 76 66