Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Rapporter og publikationer

Her har vi samlet en række relevante rapporter og andre publikationer vedrørende æresrelaterede konflikter og social kontrol i Danmark. Rapporterne rummer resultater fra de seneste års forskning og vidensudvikling inden for feltet.

Listen rummer desuden en række relevante inspirationskataloger, film og links til sider, der beskriver de politiske handleplaner på området og en række af de forskellige tilbud, der findes til unge og fagpersoner.

Årsberetning

Årsberetning 2023 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Årsberetning 2022 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Årsberetning  2021 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Årsberetning 2020 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Årsberetning 2019 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Rapporter

LGBT+-elevers trivsel og mentale sundhed samt oplevelser af mobning, vold, chikane og diskrimination
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2024.

Oplevet etnisk diskrimination i Danmark
Institut for Menneskerettigheder. 2023.

Udenlandske kvinder fastholdt i voldelige ægteskaber
Institut for Menneskerettigheder. 2023.

Tidlige tegn på æresrelaterede konflikter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration & VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2023.

Nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov
Als Research. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 2022.

Råd og vejledning til dig, der arbejder med ofre for psykisk vold
Anklagemyndigheden. 2022.

Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune
Als Research. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune. 2020.

Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2019.

Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser 
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2020.

Videnskortlægning om æresrelaterede konflikter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 2019.

Unges oplevelser med negativ social kontrol
Als Research. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 2018.

Nydanske LGBT-personers levevilkår 
Als Research. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2015.

Kvalitativ undersøgelse af karakteren af og årsager til negativ social kontrol på ungdomsuddannelse
Rambøll. 2019.

Ekstrem social kontrol
Institut for Menneskerettigheder. 2017.

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd
Als Research. 2019.

Dobbeltliv – en rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer
Etnisk Ung, Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK). 2014.

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
Als Research. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 2014.

Ung i 2011. Nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed og grænser
Als Research. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 2011.

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier
Etnisk Konsulentteam. Københavns Kommune. 2010.

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold
Servicestyrelsen. 2009.

Kortlægning: Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande
Nordisk Ministerråd. 2020.

Bøger

“Æresrelateret social kontrol – teori og praksis i socialt arbejde”
Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2019). Akademisk Forlag.

“Familien betyder alt – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier” Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2011). Frydenlund.

“Intimt medborgerskab i det 21. århundrede”
Mørck, Yvonne & Rosenbeck, Bente (2019). Politicia.

“Vold i familien – Viden for fagfolk”
Oldrup, Helen (2020). Akademisk Forlag.

“Ære og drab. Fadime – en sag til eftertanke”
Wikan, Unni (2003). Høst & Søn.

Inspirationskataloger m.m.

Personlige fortællinger på dansk, arabisk og farsi Merantis.
Merantis er et projekt, der samler kvinders personlige historier om brud med vold og genopbygning af deres liv. Både på dansk, arabisk og farsi. Du kan høre fortællingerne ved at følge linket, eller downloade MERANTIS app i App Store eller Google Play.

Film

Hvad er en æresrelateret konflikt?
Film om, hvad en æresrelateret konflikt er. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Teenagepige mellem to kulturer
Film om hverdagen med regler, religion og rammer.

Forældre mellem to kulturer
Film med fokus på udfordringer i børneopdragelsen for forældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.

Udvalgte links

The virginity fraud
Nina Dølvik Brochmann & Ellen Støkken Dahl forklarer myten om mødommen, og hvordan kønskransen i virkeligheden fungerer og ser ud. TEDxOslo. 2017.

Evaluering af RED Safehouse II  
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2019.

National strategi mod æresrelaterede konflikter
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2017.

De nationale sikkerhedskonsulenter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har etableret et nationalt team af sikkerhedskonsulenter, der yder gratis sparring og rådgivning i konkrete sager for borgere såvel som fagpersoner.

VISO: Rådgivning til kommuner om indsats mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen. Mulighed for at få socialfaglig vejledning og konsulentbistand, bl.a. af rådgivere fra RED Rådgivning og RED Safehouse.

Etnisk Konsulentteam. Konsulentbistand for fagpersoner
Københavns Kommune.

MÆRK: Oplysning om æresrelaterede konflikter (app)
Applikation til mobiltelefoner. Udlændinge- og Integrationsministeriet. Downloades i App Store eller Google Play.

Anonym hotline +45 70 27 76 66