Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Risikovurdering

Det kræver specialiseret viden at kunne vurdere trussels- og risikoniveauet for personer i æresrelaterede konflikter.

RED Rådgivning tilbyder professionelle og strukturerede trussels- og risikovurderinger i æresrelaterede sager. Formålet med risikovurderingerne er at hjælpe fagpersoner med at vurdere dels den unges situation og dels hvilke foranstaltninger, der bør træffes fremadrettet for at sikre, at den unge ikke udsættes for fare.

Så vidt muligt vurderes risikoen for fremtidig episoder med vold hos både de unge og voldsudøverne. I samarbejde med de personer, som risikovurderingen vedrører, vurderes også relevante sårbarhedsfaktorer hos de unge. Den samlede vurdering skal danne grundlag for en plan for foranstaltninger og håndtering af opdaget risiko.

Alle rådgivere i RED Rådgivning er certificerede i risikovurderingsredskabet PATRIARK. Redskabet er udviklet i Sverige og Canada af bl.a. professor i kriminologi Henrik Belfrage som et systematisk og evidensbaseret værktøj til politiet og andre fagpersoner, der arbejder med og skal beskytte risikogrupper.

Hvis du har brug for rådgivning om trusselsbilledet i en konkret sag, er du velkommen til at kontakte RED Rådgivning på 70 27 76 86 alle hverdage fra kl. 9 til 15 og torsdag fra kl. 9 til 18.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet