Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Psykologsamtaler og fysisk traumebehandling

Personer, der har oplevet æresrelaterede konflikter, mærker eftervirkningerne i krop og sind. Mange oplever både psykiske og kropslige eftervirkninger. Det kan f.eks. være koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, søvnproblemer, og angst. Nogle har oplevet meget voldsomme begivenheder og er traumatiserede.

Traumer opstår, når personer oplever voldsomme situationer, hvor de føler sig truet på deres fysiske eller psykiske eksistens. Traumer kan også opstå, når personer er vidne til, at nærtstående bliver truet på deres fysiske eller psykiske eksistens. Potentielt traumatiserende situationer er f.eks. alvorlige ulykker, fysisk og psykisk vold, overgreb og dødsfald.

Traumatisering kan forekomme uanset alder og køn. Forskning viser, at traumer endvidere er forbundet med nervesystemet og kan sidde som fastlåste reaktioner i kroppen og medvirke til spændinger og smerter. Det er derfor evidensbaseret, at et bedre resultat opnås i et kombineret behandlingstilbud, hvor man både arbejder med krop og psyke.  Derfor kan det vurderes relevant af RED Rådgivning, i samarbejde med en psykolog, at supplere psykologbehandlingen med fysisk traumebehandling.

Gennem RED Rådgivning er der mulighed for henvisning til psykologsamtaler og fysisk traumebehandling. Henvisning kan kun finde sted efter en visiterende samtale med en rådgiver i RED Rådgivning.

RED Rådgivning har et netværk af autoriserede psykologer og fysiske traumebehandlere i hele Danmark. Alle har erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter og har særlig ekspertise i behandling af traumer.

Psykologsamtaler

Formålet med psykologsamtaler gennem RED Rådgivning er støtte til at få bearbejdet oplevelser og traumer med henblik på at få en dagligdag til at fungere og genoptage eller fastholde fremtidsrettede aktiviteter.

Det er endvidere en erfaring indenfor æresrelaterede konflikter, at de ramte ofte plages af savn, skyld og skam i forhold til familien. Det udgør en sårbarhedsfaktor i forhold til at håndtere egen sikkerhed. Sårbarheden kan få konsekvenser for den unges evne til at træffe beslutninger og indgå i handleplaner.

RED bruger kun psykologer, som har særlige erfaringer med æresrelaterede konflikter og viden om forskellige kulturelle og religiøse baggrunde.

Hvis du mener psykologsamtaler vil være et godt tilbud til den borgere, du er i kontakt med, kan du kontakte RED Rådgivning på tlf. 70 27 76 86

Fysisk traumebehandling

Formålet med fysisk traumebehandling er at mindske det ubehag i kroppen, der er forbundet med traumatiserende oplevelser. Der kan være tale om diffuse problemer med at mærke sig selv og kunne reagere på kropslige signaler. Der kan også være tale om specifikke traumereaktioner, der udløses af bestemte situationer, lyde, lugte eller andre sansninger.

RED Rådgivning tilbyder to forskellige former for fysisk traumebehandling; psykomotorisk terapi eller SE-metoden. Rådgiveren kan, sammen med dig, finde ud af hvilken behandling, der er bedst egnet til de problemer, som borgeren oplever.

Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi er en ressourceorienteret tilgang til det enkelte individ, hvor man gennem kropsøvelser og manuel behandling kan opnå smertelindring og en regulering af stress og affekt gennem en øget kropsbevidsthed. Psykomotorisk terapi er velegnet til at arbejde med muskelspændinger og smerter i kroppen, herunder hovedpine, søvnløshed, angstsymptomer og andre symptomer på traumer. Den øgede kropsbevidsthed kan også benyttes konstruktivt, forebyggende og fremadrettet som et beredskab i kontakten med omgivelserne. Det kan f.eks. være ift. at registrere ubehag, personlige grænser eller glæde.  Terapien udføres via liggende, siddende eller stående kropsøvelser eller gennem liggende, siddende eller stående kropsbehandling. Såvel øvelser som behandling foregår med tøj på.

SE-metoden

Somatic Experiencing© (SE) er en særlig metode til behandling af stressreaktioner fra chok og traumer. Metoden arbejder med at genopbygge balance i nervesystemet og opløse fastlåste stressreaktioner. Den grundlæggende tanke i SE-metoden er, at traumeoplevelser kan sætte sig i kroppen som fastlåsthed og vedvarende stresstilstande. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, migræne, PTSD symptomer og depression. Ved at arbejde fokuseret og styret med kropsoplevelser i forbindelse med traumatiserende begivenheder, kan man behandle de aftryk, som voldsomme traumatiske oplevelser sætter i krop og sind.

Behandlingen har særligt fokus på vejrtrækning og kropsholdning og foregår primært siddende.

Hvis du mener fysisk traumebehandling vil være et godt tilbud til den bruger, du er i kontakt med, kan du kontakte RED Rådgivning på tlf. 70 27 76 86.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet