Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Bestil temadage og oplæg

Hvordan forebygger og håndterer vi sager, der handler om social kontrol og tvang? Hvordan skal man som fagperson have fokus på, at æresbegreber ikke kolliderer med retten til selvbestemmelse?

RED Rådgivning tilbyder gratis standardoplæg, der er omkring halvanden times varighed om vores arbejde med æresrelaterede familiekonflikter.

Vi kan også købes til at afholde mere tilrettelagte temadage, kurser og oplæg, hvor vi dykker mere ned i vores arbejde med ære og æresbegreber i etniske minoritetsmiljøer.

Vores tilbud retter sig mod forskellige faggrupper som sagsbehandlere, lærere, studievejledere, læger, sundhedsmedarbejdere, politi m.fl.

Du kan tale mere med os om vores gratis oplæg eller vores temadage og øvrige tilbud på tlf. 70277686 alle hverdage mellem 9-15 og torsdag fra kl. 9 til 18.

Du er også velkommen til at sende os en mail på: raadgivning@red-center.dk

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
RED+ krisecenter 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet