Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Faglig rådgivning

Du kan som fagperson kontakte RED Rådgivning og få professionel sparring alle hverdage fra kl. 9 til 15 og torsdag fra kl. 9 til 21 på 70 27 76 86.

Vi giver sparring til fagpersoner i hele landet i sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en person eller en familie er berørt af en æresrelateret konflikt.

Du kan kontakte os som fagperson, hvis der er behov for vejledning til at identificere og håndtere æresrelaterede problematikker i minoritetsetniske familier. Du kan også kontakte os, hvis du arbejder med minoritetsetniske unge, der er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien, og du har brug for sparring til at finde og anvise handlemuligheder for den unge.

Du kan også læse mere om de forskellige konflikttyper, som ofte optræder i forbindelse med æresrelaterede problematikker her.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet