Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Rådgivning i enkeltsager

Vi giver konkret rådgivning og sparring med fagpersoner i enkeltsager i hele landet, når der er tale om æresrelaterede konflikter. Man kan kontakte os for vejledning, uanset hvor langt man er i sagsforløbet. Rådgivningen tager udgangspunkt i konkrete metoder og redskaber samt mange års erfaring på området.

Vi yder specialiseret konkret rådgivning, screening og risikovurderinger i æresrelaterede sager med henblik på at kunne anvise handlemuligheder enten i kommunalt regi eller hos andre relevante aktører på området.

Rådgivning i enkeltsager er et gratis og landsdækkende tilbud. Du kan kontakte RED Rådgivnings hotline for fagpersoner fra kl. 9 til 15 alle hverdage og torsdag fra kl. 9 til 18 på 70 27 76 86 .

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet