Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Rådgivning i enkeltsager

Vi giver konkret rådgivning og sparring med fagpersoner i enkeltsager i hele landet, når der er tale om æresrelaterede konflikter. Man kan kontakte os for vejledning, uanset hvor langt man er i sagsforløbet. Rådgivningen tager udgangspunkt i konkrete metoder og redskaber samt mange års erfaring på området.

Vi yder specialiseret konkret rådgivning, screening og risikovurderinger i æresrelaterede sager med henblik på at kunne anvise handlemuligheder enten i kommunalt regi eller hos andre relevante aktører på området.

Rådgivning i enkeltsager er et gratis og landsdækkende tilbud. Du kan  kontakte RED Rådgivning alle hverdage på vores rådgivning for fagpersoner fra kl. 9 til 15 på 70 27 76 86.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline 70 27 76 66
Safehouse Sjælland 45 11 78 00
Safehouse Jylland 61 93 63 28

www.redcenter.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet