Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Konfliktmægling

RED Rådgivning kan tilbyde konfliktmægling til unge, der er udsat for en æresrelateret konflikt. Det er ofte i meget tilspidsede situationer, hvor den unge har været udsat for pres, trusler eller vold, og hvor hans eller hendes sikkerhed er truet, at konfliktmæglere fra RED Rådgivning inddrages. Konfliktmægling har til formål at skabe dialog mellem den unge og familien. Den unge er ikke selv til stede under selve konfliktmæglingen, og det er mægleren, der på vegne af den unge bringer budskaberne videre til familien.

Alle konfliktmæglere hos RED Rådgivning er professionelle og har tavshedspligt. Mægleren forholder sig neutralt og tager ikke parti i konflikten.

Hvordan foregår mæglingen?

• En mægling foregår et neutralt sted, på kommunen eller hos politiet – alt afhængig af den enkelte sag.
• Den unge deltager ikke i mæglingen, og der er ikke kontakt mellem den unge og familien under mæglingsforløbet. Al kontakt foregår gennem konfliktmægleren.
• Familien mødes med respekt og forståelse.
• En mægling tager typisk 2 timer.
• Der kan aftales flere mæglinger efter behov.

Den unges sikkerhed

Familiens reaktioner kan ikke forudsiges, og den unge må derfor under mæglingsforløbet opholde sig et sikkert sted. Er du nervøs for en ung persons sikkerhed, kan du kontakte vores rådgivning for fagpersoner på telefon 70 27 76 86 alle hverdage fra kl. 9 til 15 og torsdag fra kl. 9 til 18.

Hvem deltager i mæglingen?

Mægleren taler med den unge om, hvilke familiemedlemmer der er vigtige og afgørende aktører i sagen, og som skal inviteres til at deltage i mæglingen. Desuden deltager konfliktmægleren fra RED Rådgivning og eventuelt politi, sagsbehandler, tolk osv.

Efter mæglingen

Når konfliktmæglingen er slut, kontakter mægleren den unge og informerer om resultatet af konfliktmæglingen. Hvis familien og den unge har et gensidigt ønske om at mødes, kan mægleren hjælpe med at arrangere det. Mægleren vil også selv deltage i mødet.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline, ring døgnet rundt 70 27 76 66
RED Safehouse, Sjælland 55 78 20 00
RED Safehouse, Jylland 55 78 20 10
LGBT+ krisecenter, RED+ 55 78 60 60

www.red-center.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet