Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

”Det bedste ved RED Safehouse er, at de tager så godt imod dig, og de virkelig er der for dig!”

– Muhammed, 24 år

Vi har sikre og trygge opholdssteder for unge i æresrelaterede konflikter. Vi hjælper dig døgnet rundt, hvis du er på flugt fra tvangsægteskab eller æresrelateret vold.

KLIK HER, HVIS DU FØLER DIG TRUET »

VELKOMMEN TIL SAFEHOUSE

RED Safehouse er landets mest sikre og specialiserede opholdssteder for unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter. Den høje sikkerhed er et fysisk element, der sammen med en traumeorienteret og individuel socialpædagogisk indsat hjælper til at skabe tryghed og struktur omkring den unge. Det høje sikkerhedsniveau på RED Safehouse sikres bl.a. ved, at afdelingernes adresser er hemmelige, at der er video-overvågning omkring bygningerne, og at det kun er personalet, der kan lukke folk ind.

RED Safehouse driver to sikre og skjulte opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige beskyttelse og tryghed i en kortere eller længere periode.

RED Safehouse tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge kvinder, unge mænd og unge par, som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.

RED  Safehouse har 2 afdelinger hhv. på Sjælland og i Jylland. Begge safehouses tager imod beboere fra hele landet. Den ene afdeling er et stort hus med plads til i alt 26 unge kvinder og mænd. På den anden afdeling er der plads til 12 unge kvinder og mænd.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig truet af familien.

KLIK HER HVIS DU FØLER DIG TRUET Vi kan hjælpe dig hvis du føler dig truet eller er på flugt fra æresrelateret vold.
Anonym hotline +45 70 27 76 66