Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Det er fedt, at personalet på RED Safehouse forstår dine problemer
og kan hjælpe dig med dem

– Hassan

AT BO PÅ SAFEHOUSE

Når du bor på RED Safehouse, møder du andre unge i samme eller lignende situation som dig selv. Der er professionelle omkring dig hele tiden, og du vil ikke være alene med dine traumer, tanker eller problemer.
Det vigtigste, du skal vide, inden du flytter på RED Safehouse, er, at det ikke er tilladt at få besøg af venner og kærester, da du ikke må fortælle nogen, hvor du opholder dig. Det er heller ikke tilladt at fortælle nogen uden for RED Safehouse om de andre beboere, du møder, når du flytter ind. Når du bor på RED Safehouse, ved personalet at familie og netværk er meget vigtigt for dig. Personalet kan dog, da sikkerheden omkring dig er meget vigtig, vejlede dig til ikke at have kontakt til din familie i en periode. Du kan altid få hjælp hos personalet, når tankerne og savnet til familien bliver for stort.

RED Safehouse er et fællesskab, man flytter ind i, og derfor er det alles ansvar, at RED Safehouse bliver et godt sted at være for alle. Som beboer er der derfor nogle krav, som man forventes at overholde. De vigtigste regler omhandler sikkerheden i huset. Regler omkring sikkerhed vil under hele dit ophold være ufravigelige. Hvis disse regler brydes kan det medføre øjeblikkelig udskrivning. Ved en udskrivning vil personalet altid være behjælpelig med en sikkerhedsplan og vejledning til et eventuelt nyt opholdssted.

Læs om beboernes oplevelse af RED Safehouse her.

Det er beboernes ansvar at holde egne værelser samt toiletter rene. Derudover er det et fælles ansvar at holde fællesarealerne rene og ryddelige. Når man bor på RED Safehouse er der mange unge, som har lyst til at lukke sig inde på værelset. Dette forstår personalet godt, og de vil derfor altid støtte og motivere dig til at stå op og komme godt i gang med dagen.
Derfor har vi et dagsprogram for de beboere, der ikke kan gå på arbejde, uddannelse, eller aktivering gennem jobcentret.

Skitse af et dagsprogram:

– Fælles morgenmad kl. 8.15
– Fælles gåtur i nærområdet
– Fælles nyheder
– Dagsprogram indtil kl. 11.30
– Fælles frokost kl. 12
– Dagsprogram kl. 13 – 14.30

Dagsprogrammet kan indeholde forskellige aktiviteter:

– Jobsøgning
– Motion
– Kreative aktiviteter
– Mindfullness
– Madlavning
– Skriftlige opgaver
– Danskundervisning
– Kommunikation med læge, kommune, uddannelse
– Samtaler med kontaktteam(pædagog og socialrådgiver)
– m.m.

På RED Safehouse spiser man måltider sammen, både beboere og personale. Alle beboerne skiftes til at lave aftensmad i samarbejde med personalet. Hver 14. dag er der et husmøde, hvor beboere skal deltage. Det er her, der planlægges maddage og gives generelle informationer til beboerne. Dagsordenen til husmødet laves af personalet, men alle har mulighed for at få et punkt på mødet.

Du kan blive opkrævet en egenbetaling af din kommune i forbindelse med ophold på RED Safehouse.

Se billederne fra RED Safehouse nedenfor.

Anonym hotline +45 70 27 76 66