Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Lovgrundlag og finansiering

RED Center mod æresrelaterede konflikter er en selvejende institution. Centeret driver RED Safehouse med to opholdssteder, 19 overgangsboliger på Sjælland og 5 overgangsboliger i Jylland, som er under opførelse.

RED Center mod æresrelaterede konflikter har desuden rådgivningstilbud til unge, forældre og fagpersoner. RED Rådgivning er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet med en fast årlig bevilling.

Lovgrundlag

Beboere i RED Safehouse indskrives efter følgende bestemmelser:

  • Enlige beboere og par mellem 18 og 30 år indskrives på RED Safehouse jf. servicelovens §§ 109-110.
  • RED Safehouse er godkendt som anbringelsessted jf. servicelovens §66. Unge mellem 16-18 år indskrives på RED Safehouse efter bestemmelserne om anbringelse uden for hjemmet i servicelovens kapitel 11.

Af anden relevant lovgivning på området kan nævnes servicelovens §12a:

  • Ifølge loven om social service §12a er landets kommuner forpligtet til at tilbyde rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter, lov nr. 1023 af 23. september 2014.

Finansiering

RED Safehouse har hidtil været delvist finansieret af satspuljemidler. Fra 1. januar 2019 bliver RED Safehouse fuldt takstfinansieret gennem den kommunale takstbetaling for borgeres ophold på hhv. krisecenter eller herberg.

Fuld døgntakst (2019) fordelt på beboertype:

  • Kvinder: 1.968 kr. pr. døgn
  • Mænd: 1.968 kr. pr. døgn
  • Unge under 18 år: 2.653 kr. pr. døgn, 79.590 kr. pr. løbende måned
  • Overgangsboliger (udslusning) 1.005 kr. pr. døgn

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66