Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Det er vigtigt for RED Center, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

RED Center har en privatlivspolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, bestiller vores materiale eller skriver til os i chatten og brevkassen.

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://red-center.dk.

Dataansvarlige og kontaktoplysninger

RED Center er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (GDPR) samt den danske databeskyttelseslov vedtaget den 17. maj 2018.

RED Center er derudover forpligtet af anden lovgivning i forhold til vores behandling af personoplysninger, som f.eks. bogførings- og serviceloven. Databeskyttelseslovgivningen ophæver altså ikke de forpligtelser og rettigheder, som RED Center har ifølge anden lovgivning.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Din henvendelse vil blive videregivet til vores databeskyttelseskoordinator, der også er ansvarlig for vores overholdelse af databeskyttelsesreglerne og vores privatlivspolitik.

RED Center

C/O Postboks 102
Selsmosevej 25

2630 Taastrup

E-mail: raadgivning@red-center.dk

Tlf. 55 78 20 20

CVR-nr.: 29982538

Google analytics og cookies

Denne hjemmeside benytter ikke Google Analytics, men Cookies.
Der lagres ingen personlige oplysninger, når du besøger hjemmesiden, men cookies indsamler oplysninger om du besøger hjemmesiden som first party, dvs. via direkte link, eller som third party, hvilket svarer til, du besøger hjemmesiden via et link på andre websites, f.eks. Linkedin.
Se evt. mere under “Se siden anonymt”.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies til chat og brevkasse

Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (“Cookiedata”).

Cookiedata bruges til:

1) forbedring af vores hjemmeside og 2) brugeroplevelsen.

Vi bruger også Cookies til to tekniske og nødvendige funktionelle dele, som sørger for 1) at chatten kan fungere på mobilen og 2) at spørgeskemaet, som sendes efter endt rådgivning i chatten fungerer. Spørgeskemaet vises efter endt chat-rådgivning og forsvinder, når browseren lukkes. Man kan ikke se, at cookie kommer fra RED Rådgivning.

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3. Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres, afhænger af den anvendte browser. Hvis du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

Behandling af personoplysninger ved bestilling af materiale via formular eller mail

I forbindelse med bestilling af materialer hos RED Center har du måske sendt en række personoplysninger, herunder særligt:

  • Dit navn
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med kommunikationen på din bestilling, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af bestillingen. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Indlejret indhold fra andre websteder

Visse sider på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt sporing af din interaktion med det indlejrede indhold.

Behandling af personoplysninger

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Ret til oplysning

  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og opbevarer og behandler om dig. Dette er for de forskellige kategorier af personer beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsigtsret

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

  • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte. Begrænsningen består så i, at vi kun må opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.

 Ret til dataportabilitet

  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på raadgivning@red-center.dk eller kontakte vores databeskyttelseskoordinator på tlf. 55 78 20 20.

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage fra din henvendelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

Klage til tilsynsmyndighed

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang og finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Begrænsninger i rettighederne

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

Behandlingssikkerhed

Vi passer godt på de personoplysninger, vi indsamler om dig. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for at få adgang til oplysningerne.

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

I RED Center har vi implementeret tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte alle de oplysninger, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores organisation, og som er med til at beskytte dine personoplysninger mod tab og uberettiget adgang.

Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter de interne retningslinjer og procedurer, vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, og som vores medarbejdere skal efterleve. Vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang, og vi opdaterer løbende vores interne retningslinjer og procedurer for at opretholde en passende sikkerhed.

Vores behandlingssikkerhed sikres desuden ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi sørger løbende for tilsyn med databehandlernes efterlevelse af sikkerheden, og vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

Opdatering af denne privatlivspolitik

RED Center er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor jævnligt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.red-center.dk

Privatlivspolitikken er senest opdateret 6. marts 2023

Læs Persondatapolitikken for RED Rådgivnings tilbud her.

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66