Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Rådgivning

RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud, hvor du kan få professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi rådgiver både unge, forældre og fagpersoner, der enten oplever eller arbejder med æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Vi mener, at alle har ret til et liv uden pres og trusler, og den overbevisning danner grundlaget for vores arbejde.

Er du ung eller voksen, mand eller kvinde og er – eller har du været – udsat for en æresrelateret konflikt, kan du ringe til vores hotline på 70 27 76 66 døgnet rundt og få talt om din situation. Det er gratis og anonymt, og der er ingen aldersgrænse (dvs. vores hotline er også til dig, der er over 30 år). Du kan også ringe, selv om du er i tvivl om, hvorvidt det, du oplever, er en æresrelateret konflikt. Klik her for at læse mere om RED Rådgivnings tilbud.

RED Rådgivning vidensdeler med fagpersoner og tilbyder kurser og workshops om æresrelaterede temaer i hele landet. Vi kan også yde sparring i enkeltsager. Vores rådgiverteam har socialfaglige og akademiske baggrunde og er specialiseret i rådgivning og mægling i æresrelaterede konflikter. Du kan læse mere om vores tilbud til fagpersoner her.

Vi har også en særlig rådgivning for forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever udfordringer med deres børn på grund af kulturforskelle og modstridende ønsker og forventninger. Ring på tlf. 70 27 03 66 (hverdage mellem 9-15) eller klik her for at få mere at vide om forældrerådgivning.

I RED Rådgivning har vi mange års erfaring med at rådgive og vejlede unge, voksne, forældre og fagpersoner om æresrelaterede konflikter. Vores rådgivning så dagens lys i 2002, dengang under navnet Etnisk Ung. Siden etableringen har antallet af henvendelser været støt stigende. I dag ringer mere end 1100 personer om året til vores hotline for at få rådgivning om eksempelvis tvangsægteskab, dobbeltliv, mødomsmyten m.m.

Vi er en del af RED Center imod æresrelaterede konflikter. Læs mere om historien bag RED Center her.

Kontakt RED Rådgivning

raadgivning@red-center.dk
Telefon til sekretariat: 55 78 20 20

Rådgivning til unge

Hotline 70 27 76 66

Alle dage døgnet rundt. Eller skriv til den anonyme brevkasse.

Rådgivning til fagpersoner

Telefon 70 27 76 86

Alle hverdage 9-15

Forældrerådgivningen

Telefon 70 27 03 66

Alle hverdage 9-15

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66