Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Rådgivning (tidligere Etnisk Ung) søger en dedikeret og ambitiøs leder

Om RED Rådgivning

RED Rådgivning er et landsdækkende rådgivningstilbud, som arbejder med oplysning, forebyggelse og indsatser mod æresrelaterede konflikter. Organisatorisk er rådgivningen forankret i ”RED Center mod æresrelaterede konflikter” og finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udover RED Rådgivning findes der to RED Safehouses hhv. på Sjælland og i Jylland, som er forankret i RED Center mod æresrelaterede konflikter. I alt rummer organisationen omkring 50 ansatte, fordelt på de 3 forskellige afdelinger.

RED Rådgivning tilbyder bl.a. telefonisk, personlig og online rådgivning om æresrelaterede konflikter til alle som er i berøring med, eller arbejder med, social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ofte er det unge som oplever social kontrol der henvender sig, eller fagfolk som møder familier i deres arbejde, hvor der kan være æresrelaterede problematikker som er udfordrende.

Udover den landsdækkende rådgivning tilbyder vi også konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Vi afholder temadage, konferencer og seminarer om æresrelaterede konflikter i det socialfaglige arbejde. Derudover er vi ofte ude med oplæg til fagfolk for at fortælle om rådgivningens tilbud, hvor vi yder generel sparring og udarbejder konkrete risikovurderinger i sager på både børne- og voksenområdet.

Om stillingen

Du skal varetage og tilrettelægge den daglige drift i RED Rådgivning. Du kommer til at lede et fagligt kompetent team bestående af 6 rådgivere, alle med socialfaglig grunduddannelse og nogle med en akademisk overbygning. Derudover 1 administrativ medarbejder og 1 kommunikationsmedarbejder. Det forventes; at du sikrer, at de ressourcer der står til rådighed personalemæssigt og økonomisk, anvendes til at opnå de bedst mulige resultater for RED Rådgivnings målgruppe.

Du skal varetage og være ansvarlig for; at samarbejdet i rådgivningsenheden, internt i den samlede organisation, samt eksternt samarbejde er velfungerende. Du kommer til at være en del af et lederteam bestående af RED Center mod æresrelaterede konflikters direktør og af afdelingslederen for RED Safehouse i Jylland.

Du refererer til direktøren for RED Center mod æresrelaterede konflikter.

Hvad ønsker vi af dig

  • En bred socialfaglig viden, eller uddannelsesbaggrund.
  • Erfaring med rådgivning, arbejdet med vold i familier og æresrelaterede konflikter.
  • Respekt og forståelse for socialt arbejde i en interkulturel kontekst.
  • (At du er) en rutineret leder med ledelseserfaring igennem flere år, herunder strategisk blik for arbejdet i, og udvikling af en organisation.
  • Gode formidlingsevner.
  • God organisatorisk og strategisk forståelse som skaber tydelighed omkring metoder, rammebeskrivelser og struktur i organisationens arbejde.
  • (At du er) indstillet på at skulle udvikle nye socialfaglige tilgange og metoder.
  • Gerne erfaring i arbejdet med progressionsmålinger.
  • Af personlige kompetencer vægter vi især engagement, humor, rummelighed og (en) empati.

RED Rådgivning er præget af travlhed med mange forskellige opgaver og projekter i et godt arbejdsmiljø med erfarne, dygtige og engagerede kollegaer, og hvor etik og faglighed vægtes højt.

Generelt

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 37 timer ugentligt. Løn efter overenskomst.

Du vil blive indplaceret på en kommunal overenskomst, idet RED Center mod æresrelaterede konflikter har en kommunal samarbejdsaftale.

Vi ønsker tiltrædelse snarest muligt og senest 1.2.2019.

RED Rådgivnings lokaler ligger ved Vesterport i København, men der må påregnes en del rejseaktivitet i hele landet.

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle uanset alder, køn religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningen

Send en ansøgning pr. mail til job.raadgivning@red-center.dk

Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentation for uddannelse samt evt. referencer.

Ansøgningsfrist 30.11.2018. Samtaler forventes afholdt i uge 49/50.

Spørgsmål om stillingen rettes til Direktør Anita Johnson, tlf. 45117800 eller 50403985.

Anonym hotline +45 70 27 76 66