Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Safehouse

RED Safehouse er en del af den selvejende institution RED Center mod æresrelaterede konflikter.

RED Safehouse driver to sikre krisecentre for unge og par på flugt fra æresrelaterede konflikter, som tager afsæt i eksempelvis negativ social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige beskyttelse og tryghed i en kortere eller længere periode. Der er åbent for henvendelser døgnet rundt, find vores kontaktinformation her.

Udover et trygt sted at være, tilbyder vi en helhedsorienteret indsats til unge mellem 16-30 år, som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe. Vores faste medarbejderstab består af både mænd og kvinder, som er erfarne og veluddannede socialrådgivere, socialpædagoger og administrative medarbejdere.

RED Safehouse har to afdelinger, én på Sjælland og én i Jylland.
Begge afdelinger tager imod borgere fra hele landet.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig kontrolleret eller truet af familien.

Gratis rådgivning for fagpersoner

RED Safehouse tilbyder både unge og fagpersoner vejledning i at løse konflikter i familier, hvor der er tale om kontrol af de unge på grund af hensyn til familiens ære.

RED Safehouse er VISO leverandør og bistår kommuner i konkrete og særlig komplicerede sager om æresrelaterede konflikter.

Kontakt RED Safehouse

safehouse@red-center.dk
Telefon 55 78 20 00

Postadresse:
Postbox 102
2630 Tåstrup

Læs mere om RED Safehouse på tilbudsportalen.

Anonym hotline +45 70 27 76 66