Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Resultater og evalueringer

RED Safehouses indsats er tilrettelagt ud fra et konsekvent fokus på at opfylde vores målsætninger. Kort fortalt er formålet med et ophold på RED Safehouse, at de unge i en akut fase får den nødvendige tryghed og sikkerhed døgnet rundt. Samtidig arbejdes der fra opholdets start på, at den enkelte unge forberedes til at få en selvstændig tilværelse på sigt, uden for RED Safehouses beskyttede rammer, med uddannelse og arbejde. Endelig tilbydes efterværn, der støtter de unge i at fastholde de igangsatte forløb i forbindelse med udflytning fra centret og etablering i egen bolig.

For at sikre, at vi lever op til vores målsætninger, gennemfører vi løbende interne evalueringer, ligesom der gennem de senere år er foretaget en række eksterne og uafhængige evalueringer af vores virke. De eksterne evalueringer fra 2012 og 2013 fremhæver blandt andet, at:

  • RED Safehouses organisation er professionel og velfungerende, og der er opbygget en organisation, som fungerer både fagligt og administrativt. Udsagn fra interviewede unge understreger, at processen fra modtagelse, afklaring, dagligdag på RED Safehouse og over til udslusning gennemføres trygt, sikkert og professionelt.
  • RED Safehouse har indfriet målsætningen om at sikre de unge beboere beskyttelse og sikkerhed.
  • Hovedparten af beboerne oplever en øget grad af personlig frihed og selvstændighed efter opholdet på RED Safehouse.
  • 3 ud af 4 beboere på parafdelingen og 40% af beboerne på kvindeafdelingen lader til at kunne klare sig selv på egen hånd efter opholdet hos RED Safehouse. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de flytter i egen bolig eller sammen med en ven/veninde.
  • Flere af de unge, som er flyttet tilbage til deres familie efter ophold på RED Safehouse, nævner, at familien efter opholdet på RED Safehouse tager deres ønsker og behov til fremtiden mere alvorligt.
  • Nuværende og tidligere beboere bekræfter i interview, at de er blevet mere selvstændige af at opholde sig på RED Safehouse, og de har lært selv at lave mad, gøre rent, vaske tøj og lægge budget, hvilket mange ikke er vant til at gøre hjemme hos familien. Opholdet på RED Safehouse har således rustet beboerne bedre til at kunne klare hverdagen og ikke være afhængige af andre.
  • Erfaringerne med tilbuddet om efterværn er gode. Hovedparten af de tidligere beboere, som evaluator har interviewet, er af den opfattelse, at det er betryggende altid at kunne kontakte RED Safehouse både i forhold til praktiske spørgsmål og vedrørende psykiske problemer.

I februar 2019 udgav VIVE en ny evalueringsrapport af RED II. Læs den her

 

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66