Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED+ krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ unge er godkendt efter §109, §110 og §66

MÅL OG METODER

Hver beboer har to kontaktpersoner, som arbejder i et team – en socialrådgiver og en pædagog. De hjælper beboeren med alt vedrørende opholdet og giver støtte, så beboeren kan nå hen imod sine ønsker og mål.

Beboerne har udviklingsmøder med sit team ca. en gang om måneden. Det vi taler om på udviklingsmøderne, skriver vi ind i en handleplan, som beboeren også læser og underskriver.

Vi har tavshedspligt og deler kun de oplysninger, beboeren har givet samtykke til, med vores kolleger og andre der er relevante for opholdet på RED+. Derfor bliver alle beboere bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan udveksle relevante oplysninger med sagsbehandlere o.lign.

Mellem udviklingsmøderne vil beboerens kontaktpædagog holde omsorgssamtaler. Vi tilstræber, at det bliver ca. en gang om ugen.

Læs den rapporten fra Als Research om minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov her

Anonym hotline +45 70 27 76 66