Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Har du brug for sparring, eller har du en ung, som kunne have gavn af vores tilbud?

Kontakt RED+ direkte på

tlf. 55 78 60 60

HVAD TILBYDER VI

“Som transkønnet mand og tidligere beboer på RED Safehouse er jeg utroligt glad for, at der nu tilbydes et særligt krisecenter for unge mennesker, der kæmper med deres kønsidentitet eller seksualitet.

RED+ eksisterede ikke i min tid, så det gør mig utrolig tryg og glad på andre unges vegne, at RED+ nu eksisterer, for jeg ved, at der er behov for det.

Det gør meget at vide, at personalet, man bliver mødt af, har kompentencerne og en specialviden til at kunne håndtere de udfordringer, man kan have med i bagagen.

Det vigtigste er de trygge rammer til at kunne være sig selv, og det ved jeg med sikkerhed, at RED+ kan tilbyde”

– Jalal Arabi

 

RED+ er et krisecenter for LGBT+ unge med æresrelaterede problematikker. Det er for alle køn i aldersgruppen 16-30 år.

RED+ krisecenter driver et trygt og professionelt opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Vi kan give den nødvendige rådgivning og tryghed i en kortere eller længere periode.

RED+ tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge af alle køn (se mere om køn her), som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.

RED+ krisecenter har én afdeling på Frederiksberg i København. RED+ tager imod beboere fra hele landet. Der er plads til 6 beboere.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig truet af familien.

Blandt medarbejdere på RED+ er der et diverst miljø, og der er plads til at være den, man er. Alle bestemmer selv hvilket kaldenavn og hvilke pronominer (se mere om pronominer her), man vil bruge, og det vil blive respekteret af alle medarbejdere.

RED+ Gå til hjemmesiden specifikt til LGBT+ minoritetsetniske unge
Anonym hotline +45 70 27 76 66