Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Kvindelig omskæring (Female Genital Mutilation)

Er du blevet udsat for omskæring? Er du i tvivl, om du er omskåret? Eller er du bekymret for, at det kan ske for dig eller en, du kender?

Kvindelig omskæring er, hvis man får ændret eller fjernet ydre kvindelige kønsorganer uden medicinsk årsag. Kvindelig omskæring kaldes også Female Genital Mutilation (FMG) og er i nogle lande meget udbredt. Men nogle piger og kvinder ved slet ikke, om de er omskårede eller ej. Måske mærker du, at noget er anderledes?

Fysiske og psykiske konsekvenser

Omskæringen kan have fysiske og psykiske konsekvenser. F.eks. er det ikke ualmindeligt, at omskårne kvinder oplever blødningsbesvær, smerter, problemer ved sex og andre fysiske eftervirkninger. Hvis omskæringen ikke udføres under ordentlige forhold, kan det i værste tilfælde have fatale følger.

De psykiske konsekvenser kan være traumer og andre gener i form af uro, angst og følelse af dårligt selvværd. Nogle får identitetsproblemer, fordi de ved, at de er anderledes end andre kvinder. Nogle får også tilknytningsproblemer, som følge af at være blevet svigtet af sine nærmeste.

Anonyme samtaler

Omskæring kan være svært at tale om, fordi det kan være tabuiseret og fordi det føles meget intimt. Vores rådgivere er professionelle og har meget erfaring med emnet. Du kan tale med dem helt anonymt.

Hvis du mærker fysiske og psykiske konsekvenser af at være omskåret, eller hvis du kender en, der skal omskæres – så kan du ringe anonymt til vores hotline på 70 27 76 66 døgnet rundt alle ugens dage. Eller du kan skrive til vores anonyme chat eller brevkasse.

Lovgivning

Mange arbejder for at afskaffe kvindelig omskæring på internationalt plan. Det gør de ud fra principperne om, at alle har ret til at bestemme over deres egen krop, og at alle skal have bedst mulig fysisk og mental sundhed.

Kvindelig omskæring betragtes som et brud på de globalt anerkendte menneskerettigheder. I Danmark er omskæring af piger og kvinder strafbart. Hvis du har oplysninger om, at en omskæring af en ung pige skal finde sted, har du pligt til at informere myndighederne.

I mange andre lande, herunder også afrikanske lande, er omskæring af piger forbudt. Men i praksis bliver forældrene eller den, der har udført operationen, sjældent straffet.

Anonym hotline +45 70 27 76 66