Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Stalking

Stalking er en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane. Varigheden kan variere alt fra nogle uger op til flere år.

For at uønsket kontakt er stalking, skal der være tale om, at henvendelserne bliver ved, og der tegner sig et systematisk mønster. Henvendelsernes indhold kan være alt fra kærlighedserklæringer til trusler om vold (Socialstyrelsen 2018).

I RED Center regi optræder stalking ofte i forbindelse med andre former for negativ social kontrol. Stalkingen praktiseres af familie og det udvidede netværk, nationalt såvel som transnationalt.

Ved konkret stalking kontakter RED Center Dansk Stalking Center, som har specialiseret rådgivning og psykologbistand og samarbejde med relevante myndigheder.

Anonym hotline +45 70 27 76 66