Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Seksuel vold

Seksuel vold er seksuelle handlinger, som den udsatte direkte eller indirekte tvinges til at udføre. Det kan fx. være forsøg på voldtægt, seksuel beføling eller at få overtrådt sine seksuelle grænser mentalt såvel som fysisk. Ligesom de øvrige voldsformer kan denne form for vold være meget krænkende og bruges til at opnå kontrol over et andet menneske (Lev uden vold 2018).

RED Center anser seksuel vold som en krænkelse af de unges intime medborgerskab. Overordnet henviser intimt medborgerskab til at have, eller ikke at have kontrol over sin krop, sine følelser og relationer, hvilket netop krænkes ved seksuel vold.

Samtykkelovgivningen

Den 17. december 2020, vedtog Folketinget en ny samtykkelovgivning, som også har stor betydning for unge i æresrelaterede konflikter. Den nye samtykkelovgivning gør det fra 1. januar 2021 strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. Tidligere var der ikke i lovens forstand tale om en voldtægt, hvis man sagde nej til sex. Det blev først karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden anvendte eller truede med vold eller hvis offeret var ude i stand til at modsætte sig voldtægten (Justitsministeriet 2020).

Den nye samtykkelovgivning betyder således, at samfundets opfattelse af, hvad der er en voldtægt er ændret. I forhold til målgruppen i RED Center ses det, at særligt pigerne/kvinderne har meget lidt selvbestemmelse over deres egen krop. Det betyder for nogen, at de fx. ikke har ret til at sige nej til sex, hvis deres ægtefælle eller partner kræver det. Flere oplever dermed at blive udsat for gentagne seksuelle overgreb gennem mange år, ganske enkelt fordi de ikke kan sige fra.

Derudover viser erfaringerne også, at sex generelt opfattes som noget, der primært er beregnet til at skabe tilfredsstillelse for manden, og derfor oplever kvinderne ikke sex som noget, de har ret til at få nydelse ud af. Det seksuelle rum kan dermed være et sted, hvor kvinden skal præstere i forhold til mandens forventninger. Det betyder, at en del kvinder oplever at få overskredet egne grænser i forsøget på at leve op til mandens seksuelle behov og krav.

Den nye samtykkelovgivning er således afgørende for, at pigerne/kvinderne bliver opmærksomme på, at det er strafbart for deres ægtefælle/partner at have samleje uden deres samtykke. Loven betyder, at de i samfundets øjne har ret til at sige nej til sex. De har ret til at bestemme over egen krop.

Anonym hotline +45 70 27 76 66