Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Psykisk vold

Psykisk vold er alle de måder, hvorpå en person kan skade, skræmme, krænke, styre, intimidere og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel, som ikke manifesterer sig fysisk.

Psykisk vold kan for blandt andet bestå af:

  • Direkte trusler
  • Nedvurderende og ydmygende adfærd
  • Kontrol og isolation.
    (Socialstyrelsen 2018)

Det kan også være at skabe splid mellem den, der bliver udsat for vold og personens familie og/eller venner. Psykisk vold kan også komme til udtryk, når en partner, et familiemedlem eller hele familien er voldsomt dominerende eller kontrollerende.

I nogle æresrelaterede konflikter er den psykiske vold udøvet af hele det lokale netværk med etnisk minoritetsbaggrund omkring den unge og kommer til udtryk som negativ social kontrol. Drenge kan være opdraget til at kontrollere og blive kontrolleret, og indgå i en dobbeltrolle, hvor de både er offer og udøver af negativ social kontrol, og piger kan ligeledes indgå i en sådan dobbeltrolle, hvor nogle for egen frihed, kan medvirke til streng regulering af søskendes forhandlinger om frihed.

De fleste mænd og kvinder, der søger hjælp på et krisecenter har været udsat for psykisk vold. Ofte har de levet med volden i mange år uden at få den rette hjælp. Dette skyldes blandt andet, at den psykiske vold har udviklet sig over flere år og kan være svær at få øje på.

En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, at 2,5% af den danske befolkning mellem 16-64 år har været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år (VIVE 2018).

Mange af de unge, vi møder i RED Center, fortæller om konstant overvågning af deres telefon, computere, sociale medier profiler, i skolen, og at de i hjemmet har oplevet at døren til deres værelse er taget af m.v.

Endvidere fortæller nogle af de unge også, at deres familier kan finde på at straffe dem ved at ekskludere dem fra familiefællesskabet i hjemmet.

Dette er en form for psykisk vold, som ofte overses. De unge beskriver, hvordan forældre og/eller søskende ikke taler til dem i uger eller måneder, og at de bliver ignoreret, hvis de f.eks. viser sig i stuen eller i køkkenet. At opholde sig i et hjem, hvor ens familiemedlemmer opfører sig som om, man ikke eksisterer, er meget psykisk belastende. Den sociale isolation og eksklusion fra familien og det øvrige miljø svarer til at være ‘socialt død’.

Psykisk vold giver en konstant årvågenhed og orientering mod det uforudsigelige miljø, hvorfor det kan sidestilles med terror. Terror er karakteriseret ved at leve med og i frygt og være i konstant alarmberedskab. Krop og sind er på overarbejde med konstante forestillinger om, hvad der kommer til at ske, men uden at vide det og eller at have indflydelse eller kontrol over det.

Anonym hotline +45 70 27 76 66