Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

FAKTA OM KØNSKRANSEN

Der er mange myter og stor uvidenhed om kønskransen (tidligere kaldet mødom). Her kan du som fagperson få faktuel viden om kønskransen.

KØNSKRANSEN ER IKKE EN LUKKET HINDE

Kønskransen er ikke, som mange tror, en ubrudt hinde, som blokerer indgangen til skeden, og som sprænger ved første samleje. Kønskransen er derimod en cirkelformet elastisk slimhinde, der ligger som en krans rundt om indgangen til skeden, og som kvinder har hele livet. Der er allerede en eller flere åbninger i kønskransen, så menstruationsblodet kan komme ud.

DE FLESTE KVINDER BLØDER IKKE VED FØRSTE SAMLEJE

Forskning viser, at det er under halvdelen af alle kvinder, der bløder ved første samleje. Det er således en myte, at alle kvinder bløder første gang, de har sex.

De kvinder, der rent faktisk bløder under første samleje,  kan bløde af flere årsager. Slimhinden er elastisk, men der kan godt opstå rifter i den, som medfører en blødning. Der kan også opstå en blødning ved, at et lille blodkar sprænger i skeden.

MAN KAN HVERKEN SE ELLER MÆRKE, OM EN KVINDE ER JOMFRU

Ligesom den ubrudte jomfruhinde er en myte, er det også en myte, at en mand kan se eller mærke, om en kvinde er jomfru. Heller ikke en gynækolog kan se eller mærke, om en kvinde tidligere har haft samleje.

FORBUD MOD KONSTRUKTION AF KUNSTIG HINDE

I juli 2019 blev det forbudt for læger i Danmark at udføre operationer på kvinder, hvor man laver en konstruktion af en kunstig jomfruhinde jf. § 72 i autorisationsloven.

I mange andre lande er det fortsat lovligt, og i nogle lande er det normal praksis, at læger udfører disse operationer. En operation er ingen garanti for blødning, og mange bløder ikke selv efter denne type operationer. Et kirurgisk indgreb indebærer i øvrigt altid risici i form af eksempelvis infektion, følgevirkninger af bedøvelsen, dårlig sårheling, blodansamlinger og ar.

PROBLEMERNE FORTSÆTTER EFTER BRYLLUPSNATTEN

Når kvinder finder løsninger på at skaffe blod på bryllupslagenet, så holdes der liv i myten om, at alle jomfruer bløder, første gang de har samleje. Presset, forventningerne og forestillingen om den unge, uberørte brud opretholdes.

Hvis den unge kvinde oplever et pres hjemmefra på grund af traditioner og store forventninger, ændres det ikke af, at der er blod på bryllupslagenet, eller af at hun får en operation. Kvinden risikerer, at presset og forventningerne fortsætter i ægteskabet og for de kommende generationer. Det er derfor vigtigt at aflive mødomsmyten.

VI KAN RÅDGIVE OG VEJLEDE

En ung kvinde, der frygter for repressalier, hvis hun ikke er jomfru ved indgåelse af ægteskabet, har brug for hjælp. Tal med den unge og fortæl, at hun kan henvende sig anonymt til vores brevkasse eller ringe til os på vores hotline: 70 27 76 66.

HVIS DU VIL VIDE MERE:

  •  ”Mødommen” af retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og jordemoder Gry Stevens Senderovitz
  • ”Glæden med skeden” af Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl
Anonym hotline +45 70 27 76 66