Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Æresrelateret vold og konflikter adskiller sig blandt andet fra andre typer af vold ved at være:

  • Planlagt
  • Kollektivt organiseret
  • Til dels accepteret af familien, den udvidede familie og netværket

Der er ofte tale om en bred vifte af konflikter og problemstillinger, som er knyttet til familiens ære. Udøvelsen af denne type vold kan også involvere eksempelvis en bror, far, svigermor, andre familiemedlemmer og bekendte fra oprindelseslandet.

Æresrelateret vold kan komme til udtryk, når en ung eller voksen overtræder gældende traditioner og normer for, hvad anses som god og korrekt opførsel i den nære familie og/eller i netværket. Det kan være forskelligt fra familie til familie, hvad der opleves som ærekrænkende adfærd, men overordnet optræder æresrelateret vold og kontrol i familier og samfund, hvor patriarkalske og heteronormative normer er dominerende og anses som det eneste legitime.

Volden indgår dermed som en afgørende regulerende mekanisme, der har til formål at styre og kontrollere menneskers adfærd i overensstemmelse med de normer, regler for adfærd og værdier, der anses for passende og korrekte, således at familiens ære kan opretholdes (Efter Janssen, J. 2019, Holland).

Den æresrelaterede vold er ligeledes karakteriseret ved, at der er tre parter:

  • offeret
  • de udførende (bemærk flertalsform)
  • de, der er vidende om volden (publikum)
    (Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen 2011:31-32)
Anonym hotline +45 70 27 76 66