Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Fysisk vold

Fysisk vold er ofte kendetegnet ved slag, spark, skub, angreb med genstande/ kniv og evt. andre våben og kvælningsforsøg, som påfører fysisk smerte og skade på den udsatte. Den fysiske vold kan også være, at offeret bliver holdt isoleret, fastholdt, spærret inde, forhindret i at spise eller sove. Alle køn kan udsættes for fysisk vold.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed skønner, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold (Lev uden vold 2018).

Erfaringerne fra RED Center viser, at rigtig mange af de unge og voksne, som henvender sig for at få rådgivning/ophold har været udsat for fysisk vold, eller er opvokset i et hjem, hvor fysisk vold har været en del af dagligdagen, f.eks. at der har været vold imellem forældrene eller vold målrettet andre søskende.

Anonym hotline +45 70 27 76 66