Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Female Genital Mutilation

Endnu et eksempel på kvinders manglende ligestilling, når det kommer til sex og intimitet, kommer til udtryk i de miljøer, hvor der foretages FGM (Female Genital Mutilation).

FGM er en samlet betegnelse for en række indgreb på raske kvinders kønsdele, som foretages for at opretholde familiens ære ved at styre og kontrollere kvindens seksualitet.

Den kvindelige omskæring kan have store fysiske og psykiske konsekvenser. Eksempelvis er det ikke ualmindeligt, at kvinder, som har været udsat for omskæring, oplever blødningsbesvær, smerter, problemer ved sex og andre fysiske eftervirkninger. Udføres omskæringen ikke under ordentlige forhold, kan det i værste tilfælde have fatale følger for kvindens helbred. De psykiske konsekvenser kan være traumer og andre gener i form af uro, angst og dårlig selvværdsfølelse.

FGM er ulovligt

Omskæring af piger/kvinder er omfattet af straffelovens § 245, stk. 2. Det betyder, at den som tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred kan få op til seks års fængsel. Omskæring er et indgreb af en sådan karakter, at et samtykke fra den kvinde eller pige, som indgrebet vedrører − eller fra en piges forældre − ikke kan forventes at medføre straffrihed.

I Danmark er der meget lidt forskning omkring FGM, og dermed mangler der viden om, hvor udbredt dette fænomen er. Der er kun ganske få henvendelser omkring FGM i RED Rådgivning, men dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke forekommer.

FGM er meget tabubelagt, og kvinderne har ofte aldrig haft mulighed for at snakke om det, og derfor er det ikke nødvendigvis noget, de selv bringer på banen i samtaler med professionelle.

FN´s befolkningsfond peger imidlertid på, at Covid-19-pandemien vil forsinke de hjælpeprogrammer, der har til formål at stoppe kvindelig omskæring, hvilket vil resultere i to millioner flere sager om omskæring i de næste ti år (UNFPA 2020).

Anonym hotline +45 70 27 76 66