Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Dobbeltliv

Stress, angst og depression er blot nogle af konsekvenserne ved at leve parallelle liv. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner er opmærksomme på, hvorvidt unge lever dobbeltliv.

Langt de fleste unge med æresrelaterede konflikter, som RED Rådgivning har været i kontakt med gennem årene, lever en eller anden form for dobbeltliv.  De unge bruger typisk dobbeltliv som et redskab til at navigere i spændingsfeltet mellem deres egne ønsker og behov – og familiens forventninger og krav.

Dobbeltliv bliver derved en overlevelsesstrategi, en måde hvorpå der i al hemmelighed kan skabes et frirum, hvori den unge kan nyde en frihed til at udleve nogle – i familiens øjne – forbudte ting

Mange af de unge fortæller, at deres dobbeltliv er lig med løgne, der konstant skal opfindes, passes ind i de parallelle liv og holdes adskilt. Konsekvensen kan være en følelse af dyb splittelse og forvirring. Nogle unge oplever afpresning fra såkaldte venner, der truer med at afsløre dobbeltlivet, ligesom de skal håndtere konstant pres, kaos og den evindelige angst for, at dobbeltlivet opdages – og ikke mindst, angst for konsekvenserne.

To verdener

De unge føler sig ofte ’splittede og klemte’ mellem to kulturer, og at de lever med den dårlige samvittighed over at ønske noget, som de ved, vil gøre familien ked af det. De unge er præget af en række kulturelle og sociale normer fra forældrenes side. Det er normer om ære og skam, vigtigheden af familiens omdømme og familiens behov for at styre og kontrollere børnene til at følge disse normer.

Samtidig mødes de af samfundet med krav om at være individer med egne holdninger, og det skal forenes med familiens ønsker og forventning om, at de indordner sig under deres definition af det rigtige liv. Disse to modstridende krav til de unge medfører ofte en indre følelse af aldrig at være helt god nok – uanset i hvilken verden, man bevæger sig.

At være del af en minoritet overfor en majoritet kan samtidig sætte den unge i en klemme, hvor kulturelle forskelle kan synes altoverskyggende. De kan fremstå som barrierer, den unge kun kan overkomme ved at skille de to liv ad og derved forsøge at leve op til forventningerne på begge sider. Således kan den unge blive presset til at leve én tilværelse sammen med familien og én tilværelse, hvor de forsøger at passe ind i majoritetens normer og leve et normalt dansk ungdomsliv.

En ung har beskrevet det således:

Jeg kender mange, der lever et dobbeltliv. Et liv derhjemme – og et
andet når de er ude. Derhjemme er man lydig, opvartende og
smilende. Ude er man i front, hvad angår holdninger og meninger. Er
altid på, er god til at få venner og være med i diskussionerne. Det må
man aldrig derhjemme. Man kan sammenligne det lidt med, når man
skifter tøj. Derhjemme har man meget fint og respektabelt tøj på
– når man er ude, er det godt, hvis tøjet er meget mere farverigt og festligt.

Psykiske konsekvenser

En af konsekvenserne ved at skulle finde på historier hele tiden kan være, at de unge mister overblikket over, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. I næsten alle sammenhænge vil der for den unge være en blanding af sande historier og løgne – og det er af afgørende betydning at huske, hvilke historier der hører til i hvilke sammenhænge. De unge oplever et massivt pres ved hele tiden at skulle passe på ikke at få afsløret selv de mindste detaljer, så deres historier dermed kommer til at virke utroværdige.

En nærmest uundgåelig konsekvens af det pres er, at den unge rammes af stress. Symptomerne kan være alt fra hjertebanken, glemsomhed, søvnproblemer og indlærings- og koncentrationsbesvær. Det kan give store problemer for de unge i forhold til deres studier. Hvor studiet/skolen på den ene side er et frirum og en flugt fra en presset hverdag, er det samtidig svært at holde tankerne på afstand, når de er på studiet. Ligesom stress, bliver angst ofte en fast ledsager for de unge og nærmest et grundvilkår i deres liv. Denne angst og usikkerhed omkring, hvad familien vil gøre, hvis de bliver afsløret, kan fastholde dem i situationen i årevis.

Føler sig forkerte

De unge kan på grund af deres egne værdier føle sig som forkastelige og værdiløse mennesker, fordi de i familiens, netværkets og måske egne øjne har gjort noget forkert og forbudt. Dette er en psykologisk meget belastende byrde, der for nogle i den grad er tung at bære. De unge ved eller tror, at familien vil betragte deres ønsker og behov som forkerte, forbudte og vanærende. Dette lukker vejen for dialog og forhandling om, hvordan den unges fremtid skal se ud.

Dobbeltliv kan medføre fortrydelse og skyldfølelse over at have gjort det forbudte samt en kulsort samvittighed overfor familien med stærkt selvhad. Mange af de unge har internaliseret en del af de værdier de er opdraget med, selv om de samtidigt gør aktivt oprør mod dem. Hvis den unge har haft en hemmelig kæreste og et dobbeltliv med vedkommende, betyder det ikke nødvendigvis, at de føler, at det er noget normalt, naturligt eller noget, de har ret til.

Derudover kan kæresteforhold være problematiske, fordi en af følgerne ved at leve et dobbeltliv kan være, at de har svært ved at indgå i sociale relationer – hvilket også gælder forhold til kærester. De kan have svært ved at sætte grænser, svært ved at knytte sig tæt til andre og svært ved at være kritiske over for, om kæresteforholdet er sundt og godt.

Anonym hotline +45 70 27 76 66