Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Publikationer og links

Her har vi samlet en række relevante rapporter og andre publikationer vedrørende æresrelaterede konflikter og social kontrol i Danmark. Rapporterne rummer resultater fra de seneste års forskning og vidensudvikling inden for feltet.

Listen rummer desuden en række relevante inspirationskataloger, film og links til sider, der beskriver de politiske handleplaner på området og en række af de forskellige tilbud, der findes til unge og fagpersoner.

Årsberetning

Årsberetning 2020 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Årsberetning 2019 – RED Center mod æresrelaterede konflikter

Rapporter

Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd 2019.

Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser 
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd 2020.

Videnskortlægning om æresrelaterede konflikter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration 2019

Unges oplevelser med negativ social kontrol
Als Research. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 2018.

Nydanske LGBT-personers levevilkår 
Als Research. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2015.

Kvalitativ undersøgelse af karakteren af og årsager til negativ social kontrol på ungdomsuddannelse
Rambøll 2019

Ekstrem social kontrol
Institut for Menneskerettigheder. 2017

Magt og (m)ulighed – Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark
Lise Paulsen Galal & Liebmann, Lund Louise, Roskilde Universitet

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd
Als Research 2019

Dobbeltliv – en rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer
Etnisk Ung, Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK). 2014.

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
Als Research. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 2014.

Ung i 2011. Nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed og grænser
Als Research. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 2011.

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier
Etnisk Konsulentteam. Københavns Kommune. 2010.

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold
Servicestyrelsen. 2009.

Kortlægning: Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande
Nordisk Ministerråd 2020

Bøger

“Familien betyder alt – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier”
TrygFonden. 2011.

“Intimt medborgerskab i det 21. århundrede”
Mørck, Yvonne & Rosenbeck, Bente, 2019

“Vold i familien – Viden for fagfolk”,
Oldrup, Helen 2020. Akademisk Forlag.

“Ære og drab. Fadime – en sag til eftertanke”
Wikan, Unni 2003, Høst & Søn

Inspirationskataloger m.m.

Personlige fortællinger på dansk, arabisk og farsi Merantis.
Merantis er et projekt, der samler kvinders personlige historier om brud med vold og genopbygning af deres liv. Både på dansk, arabisk og farsi. Du kan høre fortællingerne ved at følge linket, eller downloade MERANTIS app i App Store eller Google Play.

Et spørgsmål om ære.
Unges bud på at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter

Idékatalog. Als Research. Socialstyrelsen. 2014

Film

Hvad er en æresrelateret konflikt?
Film om, hvad en æresrelateret konflikt er. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Teenagepige mellem to kulturer
Film om hverdagen med regler, religion og rammer.

Forældre mellem to kulturer
Film med fokus på udfordringer i børneopdragelsen for forældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.

Udvalgte links

Evaluering af RED Safehouse II  
VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd. 2019

National strategi mod æresrelaterede konflikter
Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2016

Viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
På Udlændinge – og Integrationsministeriet hjemmeside kan du finde en oversigt over rådgivningstilbud, yderligere viden og kurser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

VISO: Rådgivning til kommuner om indsats mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen. Mulighed for at få socialfaglig vejledning og konsulentbistand, bl.a. af rådgivere fra RED Safehouse.

Etnisk Konsulentteam. Konsulentbistand for fagpersoner
Københavns Kommune.

Mærk: Oplysning om æresrelaterede konflikter (app).
Applikation til mobiltelefoner. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Anonym hotline +45 70 27 76 66