Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Tvangsægteskab

I nogle familier kan det være afgørende for familiens omdømme, at deres børn bliver gift med en ægtefælle med samme etnicitet og kulturelle baggrund som familien. For andre familier kan det handle om, at deres børn skal giftes ind i en specifik familie eller med deres kusine eller fætter. Ønsker deres børn noget andet, kan risikoen for et tvangsægteskab opstå.

Tvangsægteskaber kan også være en måde for familien at kontrollere den unges seksualitet og forhindre en, i deres øjne, ”skamfuld” opførsel.

Det er vigtigt at forstå, at ægteskab i forældrenes øjne ofte er den eneste måde at sikre den unges fremtid. Derfor er det ikke en mulighed at lade være med at blive gift – og for forældrene handler ægteskabet i mange tilfælde også om at sikre familiens status udadtil.

Tvangsægteskaber er ulovlige

Der er tale om et tvangsægteskab, hvis en eller begge parter tvinges til at indgå et ægteskab mod deres vilje f.eks. ved vold eller trusler om vold.

Tvangsægteskabet må ikke forveksles med arrangerede ægteskaber, hvor forældrene eller en tredje person arrangerer ægteskabet. Den helt klare forskel er, at et arrangeret ægteskab indgås frivilligt af begge parter.

Det er ulovligt at tvinge nogen til at indgå et ægteskab mod deres vilje, og tvangsægteskaber kan omstødes ved dom.

Både mænd og kvinder kan være ofre for tvangsægteskab.

Tvang eller arrangeret

Nogle gange kan et ægteskab ligge i gråzonen mellem tvang og arrangeret. Årsagen til at det kan være svært at identificere, hvornår et ægteskab er arrangeret, og hvornår der er tale om tvang, handler om de måske subtile former for pres, familien lægger på den unge.

Der kan i nogle familier ligge en forventning om, at ægteskab er noget familien bestemmer – uanset hvad den unge selv tænker.

Som fagperson er det vigtigt at spørge ind til den unges baggrund for og tanker om at indgå et ægteskab samt hvilke konsekvenser, det har at lade være med at indgå ægteskabet.

Særligt udsatte grupper

Der er forhold, som øger risikoen for tvangsægteskab. Det kan være ved seksuelt overgreb, seksuelle forhold eller graviditet. Her kan ægteskabet skjule skammen ved et seksuelt forhold udenfor ægteskabet.

Samme risiko er til stede, hvis den unge er homoseksuel eller mentalt eller fysisk handicappet i større eller mindre grad. Et ægteskab vil “få alting til at se pænt ud” og mindske den sladder, der kan opstå.

Ægteskab bliver i nogle miljøer betragtet som svaret på mange forskellige udfordringer i familien.

Anonym hotline +45 70 27 76 66