Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, der opstår inden for nære familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at et familiemedlem har krænket familiens ære (Regeringens handlingsplan 2016). Familiens ære er knyttet til forestillingen om familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens omdømme og ære positivt eller negativt. Konflikter kan således opstå, når et familiemedlem handler i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel.

Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om familiens generelle status og i særlig grad til forestillinger om kvinders ærbarhed. En kvindes ærbarhed er ofte knyttet til hendes seksualitet, hvilket betyder, at familiens ære ofte afhænger af, at en kvinde eksempelvis afstår fra sex før ægteskab, ikke har en kæreste, ikke bryder et ægteskab trods psykisk eller fysisk vold mv. Kvinder og piger er derfor særligt udsatte, men også mænd og drenge kan være udsat for æresrelateret konflikter.

En konflikt kan f.eks. opstå, hvis en ung får en kæreste, modsætter sig familiens ønsker til ægteskab, har en seksuel orientering, som ikke kan rummes inden for familiens traditioner og normer, eller ønsker en omgangskreds eller uddannelse, som går imod familiens vilje.

Konflikten kan medføre alvorlige overgreb såsom fysisk og psykisk vold, genopdragelsesrejse, tvangsægteskab, isolation eller udstødelse fra familien eller negativ social kontrol.

Negativ social kontrol i æresrelaterede konflikter kommer til udtryk som en væsentlig begrænsning af den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder med henblik på at beskytte eller genoprette familiens ære. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over sin egen krop. De primære udøvere af negativ social kontrol er ofte forældre, men også søskende, andre familierelationer såvel i ind- som i udlandet og omgangskredse kan spille en rolle.

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66