Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Female Genital Mutilation

Female Genital Mutilation (FGM) er en samlet betegnelse for en række forskellige indgreb på piger og kvinders raske kønsdele. FGM kaldes også kvindelig omskæring eller cutting og kan have voldsomme fysiske og psykiske konsekvenser.

I kulturer hvor FGM er almindeligt, bliver kvinder ofte betragtet som urene, hvis de ikke er omskåret.

Ritualet er i familiens øjne med til at bevare en piges kyskhed og familiens ære. At udsætte en pige eller kvinde for FGM er derfor oftest en kollektiv beslutning, og giver familien en følelse af at høre til i samfundet. FGM er i nogle samfund afgørende for, at en kvinde kan blive gift og ikke bliver udstødt af samfundet.

Ingen ved hvor udbredt FGM er i Danmark, da det aldrig er blevet dokumenteret. Men ifølge de fagpersoner, der beskæftiger sig med området, er det fortsat en praksis, der sker i bestemte miljøer.

FGM er forbudt

Omskæring af piger er forbudt i mange lande, også i mange afrikanske. Men i praksis straffes sjældent hverken faderen, moderen eller den, som udfører indgrebet.

I Danmark er omskæring af piger og kvinder strafbart. Sundhedsstyrelsen har eksplicit forbudt læger at foretage kvindelig omskæring, da det anses for en lemlæstende operation.

Alvorlige psykiske og psykiske konsekvenser

Kvindelig omskæring er forbundet med en række fysiske og psykiske risici.

Fysiske konsekvenser kan være blødningsbesvær, smertegener og seksuelle problematikker. FGM kan være skyld i fertilitetsproblemer, hvis kvinden har fået svære infektioner i forbindelse med indgrebet. I værste fald kan FMG have fatale følger.

De psykiske konsekvenser kan være traumer og andre gener i form af uro, angst og dårlig selvværdsfølelse. Nogle får identifikationsproblemer, fordi de ved, at de er anderledes end andre kvinder. Andre kan få tilknytningsproblemer, fordi de er blevet svigtet af deres nærmeste.

Anonym hotline +45 70 27 76 66