Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Dengang jeg kom til RED Safehouse var jeg ingenting. Jeg havde ikke
lyst til noget og var bare udmattet. På grund af den hjælp, jeg har fået,
er jeg nu i arbejde og har en lejlighed

– Halima, 24 år

Målsætninger

På RED Safehouse har vi opstillet 5 overordnede mål og succeskriterier for vores arbejde med unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter:

 • RED Safehouse skal yde beskyttelse til unge, som flygter fra tvangsægteskaber og/eller æresrelateret vold.
 • De unge skal opnå større personlig frihed, herunder retten til at bestemme over eget liv.
 • De unge skal blive mere selvstændige og tage ansvar for egne beslutninger, så de lettere kan deltage i samfundslivet på egne præmisser.
 • RED Safehouse skal yde støtte og hjælp til, at de unge kan klare sig selv i samfundet. Herunder skal RED Safehouse bidrage til, at de unge fastholder eller skaffer sig arbejdsmarkedstilknytning og/eller uddannelsesforløb.
 • RED Safehouse skal hjælpe de unge med at fastholde de igangsatte udviklingsforløb i forbindelse med udflytning og etablering i egen bolig. Herunder skal RED Safehouse tilbyde de unge et systematisk efterværn og et forløb, som støtter dem i at fastholde deres selvstændighedsudvikling.

Vores daglige arbejde er tilrettelagt med udgangspunkt i et helhedsorienteret udviklingsforløb, som har til formål at opfylde de 5 ovenstående succeskriterier. For at sikre, at vi lever op til vores egne målsætninger gennemfører vi løbende interne evalueringer, ligesom der gennem de senere år er blevet foretaget en række eksterne og uafhængige evalueringer af vores virke. Læs mere om vores resultater og evalueringer her.

Metoder og principper

Unik og helhedsorienteret

RED Safehouses indsats er bygget op om en række grundlæggende metoder og principper, som tilsammen udgør et unikt og helhedsorienteret forløb for unge, der er på flugt fra deres familie på grund af æresrelaterede konflikter.

Formålet med et ophold på RED Safehouse er, at de unge i en akut fase får den nødvendige tryghed og sikkerhed døgnet rundt. Samtidig arbejdes der fra opholdets start på, at den enkelte unge forberedes til at få en selvstændig tilværelse på sigt, uden for RED Safehouses beskyttede rammer, med uddannelse og arbejde. Endelig tilbydes efterværn, der støtter de unge i at fastholde de igangsatte forløb i forbindelse med udflytning fra centret og etablering i egen bolig.

Fra opholdets start arbejdes der således med både kortsigtede og langsigtede mål. Indsatsen tilpasses altid med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker til fremtiden og vurdering af den unges samlede situation.

Professionalisme og omsorg

Hos RED Safehouse går omsorg og professionalisme hånd i hånd, og der arbejdes målrettet med at levere den nødvendige tryghed og sikkerhed, og med at udvikle den enkelte unge ud fra en pædagogisk metode baseret på empowerment, tillid og omsorg. RED Safehouse har en erfaren, veluddannet og professionel medarbejdergruppe, der arbejder i tværfaglige teams omkring den unge.

Det er individuelt, hvad den enkelte unge har brug for, og derfor inddrages relevante samarbejdspartnere i de tilfælde, det er nødvendigt. Det kan være psykolog, kommunale rådgivere, politi, uddannelsessteder, læge eller konfliktmæglere.

Sikkerhed og tryghed

RED Safehouse tilbyder sikre opholdssteder, hvor den unge kan være tryg. Dette er en helt afgørende forudsætning for at skabe fremskridt med de langsigtede mål. Derfor er der personale døgnet rundt på begge vores afdelinger. Ligeledes er der er indvendige og udvendige alarmer, samt andre sikkerhedsprocedurer, der skal sikre den størst mulige sikkerhed til beboerne.

Selvstændighed og empowerment

Vores pædagogiske metode er baseret på et konsekvent fokus på empowerment og øget selvstændighed. Herigennem styrkes de unges selvtillid og motivation for at komme videre i eget liv. De unge skal nå en klarere erkendelse af, hvem de selv er, og hvad de vil uddannelses- og jobmæssigt.

Vores pædagogiske metode lægger dermed op til at stimulere en stadig mere udfoldet refleksion over eget liv og egne fremtidsmuligheder. Udviklingen foregår altid i dialog og samarbejde med den enkelte unge. Herved hjælpes de unge til at bruge deres medindflydelse, til at tage medansvar og til at styre de skridt, der tages i egen situation. Dette sker fx ved at de unge løbende informeres om deres sag og senere kan læse deres journal og handleplan.

De unge er således hele tiden med til at sætte ord og handling på de områder, som de ønsker at forbedre. Vores udviklingsforløb har 6 overordnede fokusområder:

 • Arbejde og uddannelse
 • Socialt
 • Psykisk
 • Fysisk
 • Praktisk
 • Økonomisk
Anonym hotline +45 70 27 76 66