Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Konfliktmægling

Har du været nødt til at bryde med din familie eller flygte på grund af en konflikt, der handler om familiens ære? Er der ubalance i magtforholdet, så du ikke kan tale direkte med din familie om konflikten?

Hvis du har et ønske om kontakt med din familie, men det samtidig ikke er muligt for dig at opnå en ligeværdig dialog med dem, så tilbyder vi konfliktmægling. Vores konfliktmæglere kan hjælpe med at skabe dialog mellem dig og de familiemedlemmer, der er involveret i konflikten.

Mæglingen kan f.eks. handle om negativ social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser, vold og trusler.

Du kan ringe til vores hotline anonymt døgnet rundt alle ugens dage på 70 27 76 66, og tale om din situation og den æresrelaterede konflikt, du er udsat for.

Du kan også kontakte Red Rådgivning via vores anonyme chat.

Hvordan foregår en mægling?

Målet med konfliktmægling er at øge din sikkerhed og afklare din fremtidige relation til din familie. Konfliktmægling kan på sigt føre dig og din familie sammen igen, hvis begge parter ønsker det.
Det er mægleren, der videreformidler dine budskaber til familien, og du vil ikke selv deltage i møderne.

Hvis både du og din familie ønsker det, kan mæglingsforløbet munde ud i et fælles møde, hvor mægleren er tilstede og faciliterer dialogen mellem jer.

Mæglingen foregår på neutral grund f.eks. på kommunen, hos politiet eller hos RED Rådgivning – afhængigt af din sikkerhedssituation.

Konfliktmæglerne i RED Rådgivning er professionelt uddannede, har tavshedspligt og forholder sig neutrale i sagen.

Mæglingen foregår typisk over længere tid. Du vil have et eller flere møder med konfliktmægleren, hvor I sammen taler om din oplevelse af den konflikt, der har bragt jer i den situation, I er i, hvem der er parter i konflikten, og hvilke familiemedlemmer der skal inviteres til en mægling. Sammen med mægleren finder I også ud af, hvilke budskaber, du ønsker, skal overbringes til din familie. Da konfliktmægling kan være et krævende forløb, hvor der kan komme mange følelser frem, afklarer mægleren også sammen med dig, hvilke forventninger du har til mæglingen, og hvilke udfald der kan være af forløbet.

Hvis der er grundlag for konfliktmægling, vil mægleren tage kontakt til din familie efter aftale med dig. Ønsker din familie også at indgå i et mæglingsforløb, vil mægleren arrangere et eller flere møder med din familie.

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66