Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

Konfliktmægling

Har du været nødt til at bryde med eller flygte fra din familie på grund af en æresrelateret konflikt? Er der ubalance i magtforholdet, så du ikke kan tale direkte med din familie om konflikten?

Har du et ønske om kontakt med din familie, men er det ikke muligt for dig at opnå en ligeværdig dialog med dem, så tilbyder vi konfliktmægling. Vores konfliktmæglere kan hjælpe med at skabe dialog mellem dig og de familiemedlemmer, der er involveret i konflikten.

Mæglingen kan f.eks. omhandle negativ social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser, vold og trusler.

Du kan ringe til vores hotline anonymt døgnet rundt alle ugens dage på 70 27 76 66, og tale om din situation og den æresrelaterede konflikt, du er udsat for.

Hvordan foregår en mægling?

Målet med konfliktmægling er at øge din sikkerhed og afklare din fremtidige relation til din familie. Konfliktmægling kan på sigt føre dig og din familie sammen igen, hvis begge parter ønsker det.

Mæglingen foregår typisk over længere tid. Du vil have et eller flere møder med konfliktmægleren, hvor I sammen afdækker din oplevelse af den konflikt, der ligger til grund for din situation, hvem der er parter i konflikten, og hvilke familiemedlemmer der skal inviteres til en mægling. Sammen med mægleren afklarer du også hvilke budskaber, du ønsker skal overbringes til din familie. Da konfliktmægling kan være et krævende forløb, hvor der kan komme mange følelser frem, afklarer mægleren også sammen med dig, hvilke forventninger du har til mæglingen og mulige udfald af mæglingsprocessen.

Hvis der er grundlag for konfliktmægling, vil mægleren tage kontakt til din familie efter aftale med dig. Ønsker din familie også at indgå i et mæglingsforløb, vil mægleren arrangere et eller flere møder med din familie. Det er mægleren, der videreformidler dine budskaber til familien, og du vil ikke selv deltage i møderne.

Hvis både du og din familie ønsker det, kan mæglingsforløbet munde ud i et fælles møde, hvor mægleren er tilstede og faciliterer dialogen mellem jer.

Mæglingen foregår på neutral grund, på kommunen, hos politiet eller RED Rådgivning – afhængigt af din sikkerhedssituation.

Konfliktmæglerne i RED Rådgivning er professionelt uddannede, har tavshedspligt og forholder sig neutrale i sagen.

Anonym hotline +45 70 27 76 66