Rådgivning for fagpersoner tlf. 70 27 76 86

Rådgivning til forældre

Vi tilbyder rådgivning til forældre, der blandt andet oplever familiekonflikter og har udfordringer i forældrerollen eller i forbindelse med opdragelsen mellem to kulturer.

Familier med etnisk minoritetsbaggrund kan opleve konflikter mellem børn og forældre, der handler om familiens ære og omdømme. Typisk står forældrene overfor at skulle balancere mellem familiens kulturelle baggrund og de unges dagligdag med danske normer. Det kan være en svær balancegang.

Mange forældre kan have gavn af at tale med en udenforstående om deres tanker og bekymringer.

RED Rådgivning har en anonym telefonrådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Her kan forældre få støtte og vejledning af en professionel rådgiver, som kender til de særlige problematikker, som gør sig gældende i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Der er muligt at få telefonisk tolkebistand til samtalerne. Der er desuden mulighed for at få personlig forældrerådgivning.

Forældrerådgivningen træffes på telefon 70 27 03 66 / alle hverdage kl. 9-15. Forældre kan læse mere på etniskeforaeldre.dk Foruden dansk har siden indhold på urdu, arabisk, tyrkisk og persisk.

RED Rådgivning har foldere og plakater om forældrerådgivningen, som findes på seks forskellige sprog henholdsvis: urdu, dari, arabisk, tyrkisk, somali og dansk.

Materialet kan rekvireres gratis her.

For fagpersoner 70 27 76 86

Hotline 70 27 76 66
Safehouse Sjælland 45 11 78 00
Safehouse Jylland 61 93 63 28

www.redcenter.dk drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet